中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Quận Vũ Minh thu thập bài hát chủ đề “Mồng 3 tháng 3 dân tộc Choang”
2017-09-02
 

Gần đây, quận Vũ Minh thông báo tin tức, thu thập bài hát chủ đề của Lễ hội ca dao “Mồng 3 tháng 3 dân tộc Choang” Vũ Minh - quê hương Choang Trung Quốc và Lễ du lịch văn hóa Lạc Việt, tiền thưởng cao nhất là 20 nghìn NDT.

Được biết, chương trình sẽ sử dụng phương thức thu thập công khai cho xã hội, ca khúc thu thập vừa phải xoay quanh chủ đề Lễ hội ca dao “Mồng 3 tháng 3 dân tộc Choang” Vũ Minh, thể hiện đặc trưng thời đại, đặc sắc văn hóa Choang, vừa phải thể hiện phong cảnh xinh đẹp, phong tục tập quán, văn hóa dân tộc sâu sắc và thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Vũ Minh.

Chương trình thu thập này sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 10, lúc đó quận Vũ Minh sẽ tổ chức các nhân viên chuyên nghiệp bình chọn các tác phẩm thu thập được, chọn 3 tác phẩm trong đó vào vòng chung kết và tiến hành ban thưởng, tiền thưởng là 5000 NDT; tác phẩm được chọn làm bài hát chủ đề của Lễ hội ca dao “Mồng 3 tháng 3 dân tộc Choang” Vũ Minh sẽ được trọng thưởng, tiền thưởng là 20 nghìn NDT. Người tham dự có thể gửi trực tiếp tác phẩm dự thi và các thông tin cụ thể vào E-mail thu thập của Ban tuyên truyền quận ủy Vũ Minh wmsysgxgq@163.com, cũng có thể đọc thêm thông tin chi tiết chương trình tại tài khoản wechat chính thức “Vũ Minh thông báo”.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.