中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Viện bảo tàng Quảng Tây tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh
2017-08-30
 

Ngày 26/8, "Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh được thưởng Quảng Tây năm 2012-2017" và "Triển lãm tác phẩm xuất sắc của các thành viên Hiệp hội nhiếp ảnh gia Quảng Tây lần thứ 8" được tổ chức tại Viện bảo tàng Quảng Tây.

"Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh được thưởng Quảng Tây năm 2012-2017" đã trưng bày 296 tác phẩm nhiếp ảnh được thưởng chọn từ 550 tác phẩm được thưởng trong các cuộc thi nhiếp ảnh cấp nhà nước, cấp tỉnh (bao gồm khu vực Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan) cũng như nước ngoài. Những tác phẩm này đã phản ánh non sông tươi đẹp của nhà nước, sự đoàn kết của các dân tộc cũng như sự thay đổi phát triển to lớn diện mạo thành phố và nông thôn, đã trưng bày thành quả nhiếp ảnh được thưởng Quảng Tây trong vòng 5 năm nay.

"Triển lãm tác phẩm xuất sắc của các thành viên Hiệp hội nhiếp ảnh gia Quảng Tây lần thứ 8" đã trưng bày 160 tác phẩm, nội dung là người Quảng Tây, cảnh Quảng Tây và tình Quảng Tây, thưởng thức sự hấp dẫn độc đáo của Quảng Tây từ con mắt của các nhiếp ảnh gia Quảng Tây và thế giới trong ống kính của người Quảng Tây. Còn có không ít nhiếp ảnh gia đã để tâm chụp vào sự phát triển nhanh chóng của kinh tế và công nghiệp Quảng Tây cũng như sự thay đổi đáng vui của việc xây dựng giao thông thành phố với ánh mắt nhạy bén. Triển lãm lần này kết thúc vào ngày 31/8, mở cửa cho thị dân tham quan.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.