中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Quận Thanh Tú tổ chức hoạt động"công ích nghệ thuật âm nhạc đến vùng nông thôn"
2017-06-01
 

Ngày 31 tháng 5, quận Thanh Tú tổ chức các học sinh trường tiểu học Dật Phu, trường tiểu học đường Ngọc Lan và các đại diện doanh nghiệp nhân ái, đến khu vực Nam trường học trung tâm trường học thị trấn Nam Dương triển khai hoạt động “giúp đỡ xóa đói giảm nghèo chính xác, công ích nghiệ thuật âm nhạc đến vùng nông thôn”

Quận Thanh Tú phát huy đầy đủ lực lượng của tất cả các cấp xã hội và doanh nghiệp tư nhân vùng quản hạt, tuyên truyền phổ biến và động viên các người hảo tâm của xã hội tích cực tham gia công tác xóa đói giảm nghèo chính xác, nhân dịp tết thiếu nhi “1-6”, mời các giáo viên và học trò của “ca sĩ toàn dân”, để trình bày một buổi biểu diễn văn nghệ sinh động, nồng nhiệt cho các trẻ em của trường học trung tâm thị trấn Nam Dương.

Sau khi kết thúc biểu diễn, các doanh nghiệp nhân ái tặng cho các trẻ em trường học trung tâm thị trấn Nam Dương một lô thiết bị giảng dạy âm nhạc và sách, các học sinh của trường tiểu học Dật Phu, trường tiểu học đường Ngọc Lan đã tặng các loại sách và bánh kẹo cho những học sinh nghèo.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.