中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Nam Ninh tổ chức Tuần lễ âm nhạc Trung Quốc - ASEAN lần thứ 6
2017-05-27
 

Tuần lễ âm nhạc Trung Quốc - ASEAN lần thứ 6 năm 2017 sẽ được tổ chức tại Nam Ninh từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5.

Tuần lễ âm nhạc lần này đã mời được tổng là 21 quốc gia và khu vực đến tham dự, và 230 người bao gồm các đoàn nhạc, các chuyên gia trong và ngoài nước, còn có hơn 20 học viện nghệ thuật âm nhạc trong nước tham dự hoạt động lần này. Trong khoảng thời gian 7 ngày, sẽ tổ chức 20 buổi nhạc hội đặc sắc, 3 diễn đàn cấp cao, 1 cuộc thi tác phẩm độc tấu piano, 1 cuộc thi bình luận âm nhạc đương đại, 1 hội thảo học thuật thuộc Hội nghị thường niên liên hiệp các nhạc gia Trung Quốc – ASEAN, và 5 buổi thuyết trình của những người dạy nhạc nổi tiếng.

Được biết, kể từ khi Tuần lễ âm nhạc Trung Quốc - ASEAN được tổ chức cho đến nay đã trở thành một trong những sân chơi quan trọng để cho các nhà nghệ thuật, các đoàn biểu diễn và các đơn vị biểu diễn thể hiện thực lực của mình, và giao lưu lẫn nhau, góp phần thúc đẩy sự giao lưu và phát triển âm nhạc Trung Quốc, các nước ASEAN và thế giới.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.