中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 
Tin tức thường nhật
· Đội đại diện thành phố Nam Ninh giành 14 giải thưởng [2018-07-17]
· Khởi công xây dựng Trường Trung y Quảng Tây khu vực phía tây Khu g... [2018-07-15]
· Hội thảo cứu hộ khẩn cấp đô thị diễn đàn khu vực ASEAN khai mạc [2018-07-10]
· Quận Vũ Minh thành phố Nam Ninh sửa lịch sử thôn và kế thừa truyề... [2018-07-08]
· Đứng về ưu đãi phổ cập hóa giải “mô hình giao dịch tài ch... [2018-07-03]
· Thành phố Nam Ninh tổ chức Hội nghị tổ lãnh đạo công tác “hai ủ... [2018-06-29]
· Quận Thanh Tú Nam Ninh đảm bảo hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ ch... [2018-06-26]
· Mở rộng mô hình cột sạc điện thông minh, góp phần ngăn ngừa nguy... [2018-06-24]
· Nam Ninh trải qua nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính hình t... [2018-06-19]
· Các ngõ phố cổ sẽ có diện mạo mới vào cuối năm [2018-06-15]
· Dự án Trung tâm truyền thông mới Quảng Tây bước vào giai đoạn tr... [2018-06-12]
· Loại trừ tai họa ngầm úng ngập ở thành phố, bảo đảm an toàn đi ... [2018-06-10]
· Chất lượng không khí thành phố Nam Ninh tháng 1 đến tháng 5 đứng... [2018-06-05]
· “Chia sẻ bảo hiểm y tế” thành phố Nam Ninh tiếp tục đưa chính s... [2018-06-01]
· Quỹ nhà ở Quảng Tây ra sức hỗ trợ tiêu dùng nhà ở [2018-05-29]
· Hai thành quả khoa học kỹ thuật của Nam Ninh ký kết chuyển giao tại... [2018-05-25]
· Chính thức khởi động xây dựng vòng đai du lịch sinh thái quanh th... [2018-05-22]
· “Hai tuần lễ hai triển lãm” khoa học kỹ thuật Quảng Tây được t... [2018-05-18]
· Nghiêm khắc quản lý cảnh sát một cách toàn diện xây dựng đội ng... [2018-05-15]
· Đội 10 người “nghệ nhân Nam Ninh” đầu tiên được công bố [2018-05-11]
 
Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.