中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Bách hoá Nam Thành
2017-04-13
 

“Bách hoá Nam Thành” là một doanh nghiệp bán lẻ chuỗi lớn do ông Trung Vĩnh Lợi sáng lập.

Hiện tại, “Bách hoá Nam Thành” đã thiết lập được hơn 30 chi nhánh ở Quảng Tây. Công ty “Bách hoá Nam Thành” và công ty con sở hữu cổ phần được đặt tại các thành phố bậc trung và lớn của Quảng Tây, lấy mô thức phát triển bao gồm hai hình thái, xuyên khu vực, và lấy thương hiệu thống nhất để cung cấp dịch vụ bán lẻ hàng hoá cho khách hàng, giành vị thế là doanh nghiêp đi đầu trong bán lẻ chuỗi ở Quảng Tây.

“Bách hoá Nam Thành” luôn học hỏi những thành quả và kinh nghiệm nổi trội trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, khiêm tốn học hỏi các doanh nghiệp ưu tú trong và ngoài nước, tích cực khai thác và sáng tạo trên các phương diện như thông tin, thanh toán, sách lược tiếp thị, quản lý sản phẩm cùng với khung hệ thống dịch vụ, bền bỉ theo đuổi sự ưu việt, từ đó tạo nên ưu thế và đặc sắc riêng cho chính mình. “Bách hoá Nam Thành” hiện có hệ thống quản lý tiêu thụ MIS và POS vi tính tiên tiến, nhờ đó đã xây dựng một cách thành công mạng lưới thương mại chuỗi.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.