中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

“Tam bảo” huyện Hoành
2015-06-16
 
 Trà hoa: trà hoa nhài huyện Hoanh có hương thơm nồng đượm, tươi ngon, vị đậm đà, pha được nhiều lần. Nhiều sản phẩm của trà hoa nhài được giải ở cả trong và ngoài nước.

  Nấm: huyện hoành trồng 8.8 triệu m2 nấm vào mùa đông, tổng sản lượng 65.000 tấn, giá trị tương đương 351 triệu NDT. Sản phẩm chủ yếu là nấm đóng hộp, 100% xuất khẩu. Diện tích trồng trọt, sản lượng, và giá trị sản phẩm nấm ở huyện Hoành đứng đầu toàn Quảng Tây.

  Ngô ngọt: huyện Hoành hiện nay trồng 200.000 mẫu ngô ngọt, tổng sản lượng búp tươi 235.000 tấn, cả huyện có 6 doanh nghiệp gia công thưc phẩm dùng nguyên liệu là ngô ngọt, đã trở thành căn cứ gia công ngô ngọt lớn nhất khu vực Tây Nam – Trung Quốc.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.