中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Siêu thị Lợi Khách Long – Nam Ninh
2006-10-08
 
Siêu thị Lợi Khách Long – Nam Ninh
2008-10-21
 
Siêu thị Lợi Khách Long – Nam Ninh là hệ thống siêu thị chuỗi cỡ lớn của Nam Ninh – Quảng Tây Địa chỉ trụ sở chính tại số 30 đường Hoa Tây, thành lập tháng 9 năm 1995, thuộc Cty TNHH thương mại Khang Mại – Nam Ninh – Quảng Tây. Siêu thị Lợi Khách Long là doanh nghiệp trọng điểm trong chiến lược phát triển của Khang Mại, hình thức kinh doanh chủ yếu là siêu thị chuỗi, đối tượng phục vụ chính là tầng lớp công nhân viên chức thành thị, đồng thời cũng quan tâm đến các cộng đồng có thu nhập cao và thấp. Chủ yếu kinh doanh hơn 10.000 mặt hàng thực phẩm, hàng bách hóa, hàng tươi sống. Hiện có 52 siêu thị chuỗi, trong đó 15 siêu thị trực thuộc, 22 siêu thị gia nhập, 14 cửa hàng tạp hóa, tổng diện tích kinh doanh của các siêu thị, cửa hàng đạt 60.000m2, doanh thu năm đạt 500 triệu NDT. Hiện nay, các siêu thị trực thuộc và cửa hàng tạp hóa đã có mặt trên khắp các quận và khu dân cư tại Nam Ninh. Các siêu thị gia nhập mạng lưới phân bố trên các huyện của khu tự trị Quảng Tây.
Đặc điểm phục vụ của siêu thị Lợi Khách Long là: “ Lợi Khách Long không có hàng giả, khách hàng có thể yên tâm hoàn toàn”, “đã tiết kiệm lại càng tiết kiệm hơn, như thế mới thật là ưu đãi”.
 
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.