中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Quận Thanh Tú áp dụng nhiều biện pháp tăng cường xây dựng đường xá nông thôn
2017-11-24
 

Cách đây vài ngày, theo tin từ Văn phòng nông thôn quận Thanh Tú, kể từ khi hoạt động “làng quê đáng sinh sống” được triển khai cho đến nay, quận Thanh Tú coi trọng cao độ việc xây dựng đường xá nông thôn, tăng cường chế độ quản lý mua sắm, kiểm soát nghiêm ngặt thiết kế đầu nguồn, thực hiện nghiêm ngặt chế độ công khai và nâng cao yêu cầu giám sát an toàn chất lượng, đảm bảo chặt chẽ khâu chất lượng xây dựng đường xá nông thôn.

Tăng cường chế độ quản lý mua sắm, tuân thủ nghiêm ngặt phương thức mua sắm theo quy định của ban ngành mời đấu thầu và tài chính trong khi thực hiện mua sắm, chấp hành nghiêm túc danh mục mua sắm và tiêu chuẩn hạn mức mua sắm của chính quyền, đồng thời thực hiện nghiêm ngặt chế độ mời đấu thầu công trình và chế độ quản lý hợp đồng; kiểm soát nghiêm ngặt thiết kế đầu nguồn, trong khi thiết kế thi công đường xá nông thôn, các phương án thiết kế thi công được thực hiện cần phải phù hợp với tình hình thực tế của môi trường tự nhiên và điều kiện địa chất của bản địa, trong quá trình xây dựng đường xá nông thôn, đơn vị thiết kế thi công tiến hành theo dõi phục vụ toàn bộ quá trình; thực hiện nghiêm ngặt chế độ công khai, đưa vào xã hội giám sát, tăng tính minh bạch của dự án xây dựng; tăng cường giám sát an toàn chất lượng, hoàn thiện chế độ và quy định trong quản lý an toàn chất lượng xây dựng đường xá, hoàn thiện mạng giám sát an toàn chất lượng xây dựng đường xá nông thôn, tăng cường giám sát các đơn vị thực hiện, đồng thời kiểm tra nghiệm thu công trình một cách nghiêm ngặt, tăng cường sức thực thi pháp luật của cơ quan kiểm tra chất lượng.

Tính đến nay, quận Thanh Tú đã xây dựng được 36,75 km đường nông thôn mới, tổng có 117 con đường xuyên thôn và xuyên đồi (xóm), với tổng chiều dài là 237,04 km, trở thành huyện (quận) có đường bê-tông xuyên mọi xóm đầu tiên của Quảng Tây.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.