中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Các tuyến xe buýt và thời gian hoạt động
2006-10-08
 
Các tuyến xe buýt và thời gian hoạt động
2008-10-20
 
Đường xe số 1: Đường Đình Tử - cầu vượt Trúc Khê từ 6:15 – 23:00
Đường xe số 2: Bến xe khách An Cát - Vườn hoa Triều Dương từ 6:15 – 23:00
Đường xe số 3: Bến xe khách Tân Dương – Công viên Nam Hồ từ 6:15 – 23:00
Đường xe số 4: Tây Hương Đường - Vườn hoa Triều Dương từ 6:15 – 23:00
Đường xe số 5: Đường Vọng Châu – Cha Lu từ 6:15 – 23:00
Đường xe số 6: Bến xe khách Lãng Đông - Cuối đường Bắc Hồ từ 6:15 – 23:00
Đường xe số 7: Vườn thuốc thực vật – Ga tầu hoả từ 6:15 – 23:00
Đường xe số 8: Công viên Nam Hồ - Bến xe Bắc Đại từ 5:30 – 24:00
Đường xe số 9: Đường ngày 1/5 – Ga tầu hoả từ 6:15 – 23:00
Đường xe số 10: Cổng chính Thanh Tú Sơn – Bến xe Bắc Đại từ 6:15 – 23:00
Đường xe số 11: Bến xe buýt Đại Cát Đường - Uỷ ban mặt trận tổ quốc từ 6:15 – 23:00
Đường xe số 13: Chợ vật liệu xây dựng Vạn Thái Long - Chợ vật liệu xây dựng đường vành đai từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 14: Công viên Nam Hồ - Chung cư Tú Linh từ 6:15 – 23:00
Đường xe số 15: Cầu vượt bắc Hữu Ái – Ngã tư Tân Khải / Bằng triển từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 16: Công ty xây dựng số 1 Quảng Tây - Cầu vượt Trúc Khê từ 6:15 – 23:00
Đường xe số 17: Cầu vượt Trúc Khê ( Trung tâm triển lãm ) –Đầu đường Tân Dương từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 18: Đại học Ung Giang - Phố Biên Dương từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 19: Bến xe buýt Tân Dương - Cầu vượt Trúc Khê từ 6:15 – 22:00
Đường xe số 20: Cây số 2 - Phố Biên Dương từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 21: Bến xe buýt Ngọc Động – Ga tầu hoả từ 6:15 – 23:00
Đường xe số 22: Chung cư Gia Hoà Thành - Vườn hoa Triều Dương từ 6:15 – 23:00
Đường xe số 23: Nam Đại Cát Đường - Vườn hoa Triều Dương Từ 6:15 – 23:00
Đường xe số 24: Vườn hoa Triều Dương - Chợ Tâm Hư từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 25: Bến xe Lãng Đông - Bến xe Đại Cát Đường Từ 6:15 – 23:00  ( Vé 2 NDT /xe có điều hoà)
Đường xe số 26: Liễu Sa - Quảng trường Triều Dương từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 27: Trường công nghiệp 1 Quảng Tây - Trường Đảng Quảng Tây từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 28: Bến xe buýt Mâu Kiều - Cuối đường Bắc Hồ Từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 29: Bến xe buýt Đại Cát Đường – Trung tâm hội chợ ASEAN từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 30: Đường Tân Hưng Uyển - Cuối đường Bắc Hồ từ 6:15 – 22:30
Đường xe số 31: Nam Đại Cát Điền - bến xe khách Bắc Đại từ 6:15 – 23:00
Đường xe số 32: Bến xe An Cát - Cổng chính Thanh Tú Sơn ( Có điều hoà 2 NDT ) từ 6:15 – 23:00
Đường xe số 33: Cổng chính Thanh Tú Sơn - Vườn Bách thú từ 6:15 – 21;30
Đường xe số 34: Bến xe buýt Thanh Sơn - đại học Quảng Tây từ 6:15 – 22:30
Đường xe số 35: Bệnh viện 303 – Trung tâm phê duyệt thủ tục hành chính Từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 36: Bến xe An cát - Chợ Hoà Bình mới từ 6:30 – 21:30
Đường xe số 37: Bệnh viện cảnh sát vũ trang - Đường An Hồ từ 6:30 – 21:30
Đường xe số 38: Bệnh viện 303 - Học viện giáo dục địa khu Nam Ninh từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 39: Bến xe buýt ngày 1/5 - Bến xe Lãng Đông từ 6:15 ; 23:00
Đường xe số 40: Vườn hoa Triều Dương – Khu đô thị mới Phú
Nguyên từ 6:30 – 22:00
Đường xe số 41: Bến xe An Cát - Bến xe Giang Nam ( xe điều hoà 2NDT, tết nguyên đán phục vụ 24/24 ) từ 5:00 – 24:00
Đường xe số 42: Bến xe Kim Kiều – ban quản lý khai thác khu Tiên Hồ
từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 43: Bến xe buýt Tây Hương Đường – Bến xe buýt Vọng Châu từ 6:30 – 21:30
Đường xe số 44 : Trường cảnh sát vũ trang - Đại học Quảng Tây từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 45: Bến xe Lãng Đông - Chợ hoà bình mới từ 6:15 – 22”00
Đường xe số 46: Chợ khoa học nông nghiệp - Cầu vượt Trúc Khê từ 6:30 – 21:30
Đường xe số 47: Phân viện Điện lực - Viện 1 Đại học Y từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 48: Chợ vật liệu nội thất – Xí nghiệp đồ hộp từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 49: Bến xe buýt 1/5 - Quảng trường Ngũ tượng từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 50: Xưởng chế biến sữa (Viện chăn nuôi) - Quảng trường Triều Dương từ 7:00 – 20:00
Đường xe số 52: Bến xe Lãng Đông - Đại học Quảng Tây
 từ 6:15 – 23:00
Đường xe số 54: Bến xe buýt Tây Hương Đường - Bến xe An Cát từ 6:15 – 21;30
Đường xe số 57: Bến xe buýt 1/5 - Bến xe buýt Mâu Kiều từ 6:15 – 22:00
Đường xe số 58: Học viện kỹ thuật và dạy nghề - Quảng trường Triều Dương từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 59: Học viện Lâm nghiệp - Đại học Quảng Tây từ 6:30 – 21:30
Đường xe số 60: Học viện rừng sinh hoá - Cầu bắc Trung Hưng từ 6:30 – 21:30
Đường xe số 61: Đầu đường Sa Tinh (Ga tầu phía nam ) - Cầu vượt bắc Hữu Ái
Đường xe số 62: Viện II đại học Y - Viện I đại học Y từ 6:30 – 21:30
Đường xe số 63: Chợ vật liệu nội thất - Viện 303 từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 64: Bến xe buýt Đình Tử - Ga tầu hoả Nam từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 65: Bến xe buýt Ngọc Động - Uỷ ban mặt trận tổ quốc từ 6:15 – 22:30
Đường xe số 66: Bến xe Kim Kiều - Bến xe buýt Tây Hương Đường từ 6:15 – 23:00
Đường xe số 67: Bến xe Kim Kiều - Bến xe An Cát từ 6:15 – 23:00
Đường xe số 68: Bến xe buýt Đại Cát Điền - Đại học Quảng Tây từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 69: Bến xe buýt Đình Tử - Ngã tư Tứ Hương / Bắc Hồ từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 71 : Bến xe buýt Thanh Tú Sơn - Cổng đông đại học Quảng Tây từ 6:15 – 22:00
Đường xe số 72: Cầu vượt Trúc Khê - Chợ thiết bị cơ điện Đông bắc từ 6:15 – 23:00
Đường xe só 73: Cầu vượt Trúc Khê - Cổng sau chung cư Minh Tú từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 74: Cầu vượt Trúc khê - Cầu vượt bắc Hữu Ái từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 75: Bến xe Kim Kiều - Đường Trung Nhiêu từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 76: Bến xe Lãng Đông - Bến xe buýt Tây Hương Đường
từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 78: Chợ vật liệu xây dựng Vạn Thái Long - Bến xe buýt đường Vọng Châu từ 6:30 – 21:00
Đường xe số 79: Cầu vượt Trúc Khê – Ngã tư đường 1/5 và Phú Đức từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 80: Bến xe An Cát – Công viên Nam Hồ từ 6:15 – 23:00
Đường xe số 81: Bến xe Kim Kiều - Bến xe Giang Nam từ 6:15 – 23:00
Đường xe số 82: Bến xe buýt Tây Hương Đường – Phía tây đường Đại học từ 7:00 – 19:00
Đường xe số 83: Bến xe Kim Kiều - Đại thế giới Làng quê từ 7:30 – 20:30
Đường xe số 84: Bến xe buýt 1/5 - Bến xe buýt An Cát từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 85: Bến xe An Cát – Đường bắc Trường Hồ từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 86: Bến xe buýt Mâu Kiều – Ngã tư Nghênh Kải /Bằng Triển từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 87: Quảng trường Triều Dương - Phòng tài chính quận Ung Linh từ 6:30 – 22:00
Đường xe số 88: Chợ kỹ thuật nông nghiệp - Cuối đường Thôn Đạm từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 89: Quảng trường Triều Dương – Quảng trường Phương Đông từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 90: Bến xe An Cát - Quảng trường Phương Đông từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 91: Cầu vượt Trúc Khê - Chợ kỹ thuật nông nghiệp từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 101 (1,5 NDT) : Vườn hoa Triều Dương – Tam Đường từ 6:30 – 19:00
Đường xe số 102 (1,5 NDT ) : Vườn hoa Triều Dương –Đ ồn Li  6:30 – 18:00
Đường xe số 201: Vườn Hoa Triều Dương - Đồi Yến Tử từ 6:30 – 22:00
Đường xe số 20: Bến xe buýt Nhị Đường – Thôn Phú Đức từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 203: Xí nghiệp cơ giới nặng - Quảng trường Triều Dương từ 6:15 – 22:30
Đường xe số 204: Phố Thạch Bu - Quảng trường Triều Dương từ 6:30 – 20:00
Đường xe số 205: Chung cư Vinh Hoà - Xưởng đồ hộp từ 6:15 – 22:00
Đường xe số 206: Bến xe An Cát - Bến xe Lãng Đông từ 6:15 – 23:00
Đường xe số 207: Bến xe Giang Nam - Đầu đường Đại Lĩnh từ 5:00 – 24:00 (Tết nguyên đán phục vụ 24/24)
Đường xe số 208: Khu đông Đồi dứa – Ga tầu hoả từ 6:30 – 21:30
Đường xe số 209: Bến xe buýt 1/5 - Đầu đường Viên Hồ từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 210: Vườn hoa Triều Dương - Chợ gạo ga phía nam từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 211: Cầu vượt Trúc Khê – Chung cư Vườn Hoa đào từ 6:30 – 21:30
Đường xe số 212: Viện 303 - Viện khoa học lâm nghiệp từ 6:15 – 21:30
Đường xe số 213: Bến xe Lãng Đông - Bến xe Triều Dương từ 5:30 – 24:00 (2 NDT xe điều hoà )
Đường xe số 215: Bến xe Kim Kiều - Viện I đại học Y từ 6:15 – 23:00
Đường xe số 218: Vườn hoa Triều Dương - Bệnh viện cảnh sát vũ trang từ 6:30 – 21:30
Đường xe số 219: Bến xe buýt 1/5 - Viện I đại học Y từ 6:15 – 23:00
Đường xe số 220: Đường Thanh Sơn trung - Vườn hoa Triều Dương từ 6:15 – 22:00 ( 2NDT xe diều hoà )
Đường xe số 222: Bến xe An Cát - Học viện dạy nghề thương vụ Quảng Tây từ 6:30 – 21:30
Đường xe số 301 : Vườn hoa Triều Dương – Sân bay từ 6: - 18:30 ( 3 NDT )
Đường xe số 501: Ga tầu hoả - Bình Lạc từ 6:20 – 19:30
Đường xe số 601: Công viên núi Sư tử - Thanh Tú Sơn từ 6:15 – 22:30
Đường xe số 602: Pu Luo Wang Si - Đường Vọng Châu từ 6:15 – 23:00
Đường xe số 603: Bãi đỗ xe Thành Vận Kinh ( An Cát ) - Vườn táo đồi phượng từ 6:15 – 22:30
Đường xe số 604: Từ 6:15 – 23:30
Đường xe số 605: từ 6:15 – 22:30
Đường xe số 606: từ 6:15 – 22:30
Đường xe số 607: từ 6:15 – 22:30
Đường xe số 608: từ 6:15 – 22:30
Đ ường xe s ố 609: t ừ 6:15 – 22:30
Đ ư ờng xe số 610: từ 6:30 – 22:30
Đường xe số 701: từ 6:00 – 22:00 (2,5 NDT)
Đường xe số 703: từ 7:40 – 18:40
Đường xe số 704: Học viện ngoại ngữ Đông Phương – Ga tầu hoả từ 6:00 – 22:30 (1,5 NDT)
Đường xe số 705: Chợ vật liệu dây dựng đường vành đai – Chung cư mặt trời mới từ 6:00 – 22:00 (6 phút /chuyến)
Đường xe số 706: Ngã tư Tân Dương/ Minh Tú - Cầu Tiền Bắc Hồ từ 6:10 – 21:30
Đường xe số 801: Bến xe Đại Cát Điền - Bến xe An Cát từ 6:30 – 23:00 (8 phút/chuyến)
Đường xe số 802: Bến xe Đại Cát Điền - Bến xe Kim Kiều từ 6:30 – 23:00
 (8 phút /chuyến )
Đường xe số 803: Bến xe An Cát - Suối nước nóng Cửu khúc từ 6:30 – 23:00
Đường xe số 606: Trại giam số 1 – Ngã tư quốc lộ NamNgô / chung cư Gia Hoàtừ 6:30 – 21:30 (30 Phút / chuyến)
Nhánh đ ư ờng 5: Ngã tư cửa ô - Đội địa chất 272 t ừ 6:15 – 19:00
Nhánh đường vành đai I: Cổng chính Thanh Tú Sơn – Tây Hương Đường từ 7:00 – 19:00 (2 NDT)
Nhánh đường vành đai II: Tây hương đường - Thanh tú Sơn
Đường xe chuyên tuyến: Tây Hương Đương – Bách hoáđại lầu từ 6:15 – 23:00
Đường xe chuyên tuyến: Bến xe buýt Đại Cát Điền – Ga tầu hoả từ 7:00 – 19:00 (2 NDT)
Kh ông ghi chú giá vé là 1,2 NDT /ng ư ời
Tổng công ty xe buýt Nam Ninh, công ty xe buýt Bạch Mã . Đường dây nóng: 12319
Công ty xe buýt Thành Vận Kim (Đường xe 601 – 610) . Đường dây nóng: 3334534
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.