中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Phố tài chính cơ sở trụ sở chính khu mới Ngũ Tượng thành phố Nam Ninh sẽ cơ bản hình thành vào cuối năm
2018-10-11
 

Ngày 10/10, tại lễ mít tinh đếm ngược 40 ngày phố tài chính cơ sở trụ sở chính khu mới Ngũ Tượng cơ bản được hình thành vào năm 2018 và bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ xây dựng dự án cơ sở trụ sở chính, các đại diện của đơn vị chủ dự án, đơn vị thi công, đơn vị kiểm tra và quản lý, đơn vị thiết kế đã tuyên thệ trang nghiêm và cam kết trịnh trọng nhằm cố gắng thực hiện mục tiêu công tác cơ bản hình thành phố tài chính cơ sở trụ sở chính khu mới Ngũ Tượng vào năm 2018.

Những công tác chính của việc phố tài chính cơ sở trụ sở chính khu mới Ngũ Tượng cơ bản được hình thành vào năm 2018 bao gồm tăng tốc thúc đẩy xây dựng 54 dự án sản xuất, kết cấu chủ thể kiến trúc của 117 tòa nhà được hoàn thành trên 75%, tăng tốc thúc đẩy xây dựng 4 dự án thị chính, trong năm hoàn thành xây dựng công trình nâng cấp cải tạo tổng hợp đường phố tài chính cơ sở trụ sở chính, dự án không gian ngầm cơ sở trụ sở chính khu mới Ngũ Tượng Nam Ninh; thúc đẩy một số lượng lớn doanh nghiệp đi vào hoạt động, một số lượng lớn dự án thương mại bắt đầu khai trương, vành đai kinh doanh Ngũ Tượng bắt đầu hình thành.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.