中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Nắm chắc việc xây dựng khu công nghiệp, khơi dậy sức sống phát triển
2018-10-08
 

Mấy năm gần đây, thành phố Nam Ninh luôn coi việc xây dựng khu công nghiệp như một công việc quan trọng, bắt tay vào việc kiện toàn mô hình phát triển khu công nghiệp, hoàn thiện xây dựng cơ sở khu công nghiệp và nâng cao trình độ dịch vụ của khu công nghiệp, không ngừng thúc đẩy việc nâng cấp phát triển khu công nghiệp, phát huy đầy đủ ưu thế của khu công nghiệp trong việc tập hợp doanh nghiệp, xây dựng dự án và chịu tải sản nghiệp, xây dựng khu công nghiệp trở thành nơi tập trung phát triển ngành công nghiệp, thúc đẩy phát triển công nghiệp chất lượng cao.

Trong tháng 9, dự án Khu công nghiệp Nam Ninh (giai đoạn 1) do Công ty khoa học kỹ thuật Thụy Thanh - doanh nghiệp linh kiện điện tử hàng đầu Trung Quốc và doanh nghiệp chế tạo tinh vi dẫn đầu toàn cầu dốc sức xây dựng với vốn đầu tư 3 tỉ nhân dân tệ đã tuyên bố chính thức đi vào hoạt động tại Khu phát triển kinh tế Nam Ninh, dự tính sẽ đạt giá trị sản lượng hàng năm là 1,5 tỉ nhân dân tệ; khánh thành Khu công nghiệp Vũ Minh khu công nghệ cao Nam Ninh do Khu công nghệ cao Nam Ninh và quận Vũ Minh hợp tác xây dựng. Bước tiếp theo, thành phố Nam Ninh sẽ xác định vị trí khu công nghiệp, phát huy ưu thế so sánh, xác định sản nghiệp chủ công, kiện toàn mô hình phát triển, tăng cường sức sống phát triển, duy trì hoàn thiện việc xây dựng cơ sở khu công nghiệp, nâng cao sức chịu tải, không ngừng nâng cao trình độ dịch vụ của khu công nghiệp, thúc đẩy ngành công nghiệp thủ phủ thực hiện phát triển vượt bậc.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.