中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Quận Lương Khánh Nam Ninh cưỡng chế dỡ bỏ các bãi khai thác cát trái phép theo pháp luật
2018-06-28
 

Việc đoạn sông Bát Xích thuộc quận Lương Khánh tồn tại hành vi khai thác cát trái phép và gây ô nhiễm nguồn nước sông là một trong những vấn đề do người dân địa phương trình báo và đã được Tổ thanh tra bảo vệ môi trường trung ương giao quận Lương Khánh thành phố Nam Ninh xử lý giải quyết. Để kiên quyết quán triệt thực hiện yêu cầu công tác “nhìn lại” của thanh tra bảo vệ môi trường trung ương và bố trí công tác triển khai toàn diện chế độ cán bộ phụ trách sông hồ của Khu tự trị và thành phố Nam Ninh, quận ủy, chính quyền quận Lương Khánh vô cùng coi trọng, nhanh chóng tổ chức các phòng ban liên quan thành lập đội thực thi pháp luật liên hợp với hơn 100 người, triển khai hành động chỉnh đốn “bao phủ toàn diện, không có góc chết” đối với những hành vi khai thác cát trái phép tại đoạn sông Bát Xích thuộc quận Lương Khánh. Đội thực thi pháp luật đã áp dụng các biện pháp như canh trực, tuần tra ngày và đêm, chống nghiêm ngặt theo pháp luật, do vậy các hành vi khai thác cát trái phép đã được ngăn chặn triệt để.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.