中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Thành phố Nam Ninh mở Hội nghị điều hành công tác di dân tái định cư
2018-06-11
 

Gần đây, thành phố Nam Ninh đã tổ chức Hội nghị điều hành công tác di dân tái định cư cho người nghèo sống ở nơi có điều kiện sống khó khăn, thông báo về tình hình tiến triển của công tác di dân tái định cư, phân tích các vấn đề còn tồn tại, bố trí công tác bước tiếp theo.

Tại hội nghị, Ủy ban Cải cách và Phát triển đã thực hiện báo cáo và phân tích tình hình sắp xếp danh sách toàn khu ngày 30 tháng 5, ba huyện gồm Thượng Lâm, Mã Sơn và Long An đã phát biểu ý kiến. Kể từ đầu năm trở lại đây, thành phố Nam Ninh đã gặt hái được thành tựu rõ rệt trong công tác tái định cư cho người nghèo sống ở nơi có điều kiện khó khăn, nhưng vẫn còn cách một khoảng nhất định so với nhiệm vụ mà Ủy ban thành phố và chính quyền thành phố đề ra, thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề, do đó không được phép buông lỏng. Các cấp các ngành bắt buộc phải giữ vững nghị lực kiên cường, tinh thần tranh thủ ngày đêm, bám chặt mục tiêu, tiếp tục thúc đẩy công tác tái định cư cho người nghèo sống ở nơi có điều kiện sống khó khăn với cường độ làm việc như hiện tại, củng cố thành tích hiện tại, không ngừng nâng cao thành quả công tác.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.