中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Line số 1 giao thông đường sắt sắp được vận hành chính thức
2018-06-04
 

Nhằm đảm bảo thêm bước nữa việc line số 1 giao thông đường sắt Nam Ninh đi vào vận hành một cách an toàn, đồng thời chuyển từ vận hành thử sang vận hành chính thức, hiện tại Cục giao thông vận tải thành phố đã tổ chức mở Hội nghị bình xét báo cáo đánh giá line số 1 giao thông đường sắt thành phố Nam Ninh trước khi chính thức đi vào vận hành. Qua bình xét, chỉ tiêu các hạng mục trong thời gian vận hành thử công trình line số 1 giao thông đường sắt thành phố Nam Ninh đã được kiểm soát một cách ổn định, vận chuyển tốt, tạo cơ sở tốt cho việc chuyển sang vận hành chính thức.

Các chuyên gia tham gia hội nghị đều nhất trí cho rằng: việc quản lý an toàn và các chỉ tiêu phục vụ chính trong khi vận hành thử công trình line số 1 giao thông đường sắt thành phố Nam Ninh đều đã đạt quy định liên quan đến “Quy phạm quản lý vận hành giao thông đường sắt đô thị” của quốc gia; tình hình vận hành của các cơ sở vật chất và thiết bị đều ổn định; vấn đề an toàn trong vận hành được kiểm soát; hệ thống quản lý vận hành tốt, tạo cơ sở tốt cho việc chuyển sang vận hành chính thức.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.