中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Thành phố Nam Ninh tổ chức lễ chào cờ ngày Quốc tế lao động 1/5
2018-05-03
 

Lễ chào cờ trang nghiêm được tổ chức tại Quảng trường Dân tộc

Ngày 1 tháng 5, hơn 1000 đại diện công nhân viên chức, tấm gương lao động và gương mẫu kỹ thuật đến từ tất cả các ngành nghề thành phố Nam Ninh tổ chức lễ chào cờ trang nghiêm tại Quảng trường Dân tộc, lãnh đạo thành phố Đặng Á Bình, Tiền Kiện và Lý Cần đã tham dự hoạt động này.

Trước buổi lễ chào cờ, lãnh đạo thành phố Nam Ninh đã lần lượt bắt tay với các tấm gương lao động và gương mẫu kỹ thuật và tỏ lòng cảm ơn. Ông Dương Duy Siêu nhấn mạnh, năm nay là năm mở đầu thực hiện tinh thần của Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là tròn 40 năm cải cách mở cửa, là năm quan trọng để chuyển tiếp “Quy hoạch 5 năm lần thứ 13” và quyết thắng xây dựng toàn diện xã hội khá giả, là tròn 60 năm thành lập Khu tự trị. Các tổ chức công đoàn các cấp và công nhân viên chức cả thành phố cần phải phát huy vai trò chủ lực của giai cấp công nhân, thúc đẩy kinh tế xã hội thủ phủ phát triển với chất lượng cao hơn.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.