中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Lễ mở màn Khu công nghệ Trung Quan Thôn - Nam Ninh
2018-04-30
 

Ngày 26 tháng 4, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Khu tự trị, Bí thư Thành ủy Vương Tiểu Đông, Ủy viên Ủy ban quản lý Khu công nghệ Trung Quan Thôn Bắc Kinh Trần Văn Kỳ đã cùng mở màn cho Khu công nghệ Trung Quan Thôn - Nam Ninh và chứng kiến ký kết dự án.

Vào ngày 26 tháng 4, trong dịp kỷ niệm 1 năm ngày Tổng Bí thư Tập Cận Bình thị sát Quảng Tây, Cơ sở kiểu mẫu sáng tạo Trung Quan Thôn - Nam Ninh tổ chức Hội nghị giao lưu hợp tác sáng tạo hiệp đồng và lễ ký kết các dự án trọng điểm Trung Quan Thôn - Nam Ninh với chủ đề “Công cuộc sáng tạo Trung Quốc tiến vào Nam Ninh năm 2018”, và lại đưa một tin vui là Khu công nghệ Trung Quan Thôn - Nam Ninh được mở màn, đây chính là thành quả quan trọng đã đạt được trong việc đẩy mạnh tinh thần phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình trong khi thị sát Quảng Tây, đã đánh dấu việc hợp tác sáng tạo hiệp đồng giữa Nam Ninh và Trung Quan Thôn Bắc Kinh đã tiến vào lĩnh vực rộng hơn, cấp độ sâu hơn và trình độ cao hơn.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.