中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Vương Tiểu Đông điều tra nghiên cứu tại Công viên ngập mặn sông Na Khảo
2018-04-26
 

Ngày 25 tháng 4, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Khu tự trị, Bí thư Thành ủy Vương Tiểu Đông đã khảo sát thực địa công tác nâng cao xử lý tổng hợp môi trường tiếp theo của sông Na Khảo.

Vào ngày 25 tháng 4, nhân dịp tròn 1 năm ngày Tổng Bí thư Tập Cận Bình thị sát Quảng Tây, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Khu tự trị, Bí thư Thành ủy Vương Tiểu Đông đã khảo sát nghiên cứu thực địa và chỉ đạo công tác giám sát môi trường và xử lý nước thải thành phố Nam Ninh, ông nhấn mạnh phải ghi nhớ sự ủy thác của Tổng Bí thư, xây dựng và thực hiện vững chắc tư tưởng “Non xanh nước biếc chính là rừng vàng biển bạc”, kiên trì theo tuyến chính công tác thành phố “xử lý nước, xây dựng thành phố, vì nhân dân”, lấy tiết kiệm ưu tiên, bảo vệ ưu tiên và phục hồi tự nhiên làm phương châm cơ bản, lấy sự tồn tại hài hòa giữa con người và thiên nhiên làm mục tiêu cơ bản, tuân theo định hướng mục tiêu và định hướng vấn đề, kiên quyết đánh thắng cuộc chiến chống lại ô nhiễm môi trường, chào đón kỷ niệm 60 năm thành lập Khu tự trị và 40 năm cải cách mở cửa với thành tích tốt đẹp.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.