中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Bệnh viện Choang Y quốc tế Quảng Tây sẽ hoạt động thử vào cuối tháng 8 năm nay
2018-04-23
 


Công tác trang trí bên ngoài tòa nhà khám bệnh, tòa nhà giường bệnh và tòa nhà điều chế thuốc đã hoàn thành

Bệnh viện Choang Y quốc tế Quảng Tây là một trong những công trình dân sinh trọng đại chúc mừng tròn 60 năm ngày thành lập Khu tự trị, theo kế hoạch Bệnh viện này sẽ hoạt động thử vào cuối tháng 8 năm nay, và sẽ chính thức hoạt động vào tháng 10 năm nay, cố gắng xây dựng thành trung tâm y tế khu vực hiện đại hóa, quốc tế hóa mang đặc sắc y dược Choang và Dao rõ rệt, hướng tới toàn quốc, tỏa ra ASEAN. Đến ngày 15 tháng 4, công tác trang trí bên ngoài tòa nhà khám bệnh, tòa nhà giường bệnh và tòa nhà điều chế thuốc đã hoàn thành; tiến độ hoàn thành của công tác trang trí nội thất, lắp đặt cơ điện, trồng cây xanh của tòa nhà khám bệnh và tòa nhà giường bệnh đã đều đạt trên 85%.

Định vị của bệnh viện là “lấy y dược Choang và Dao làm đặc sắc, đông y dược làm cơ sở, kỹ thuật khám và điều trị hiện đại làm bảo đảm”; sẽ xây dựng thành bệnh viện dân tộc tổng hợp loại A cấp ba công lập mang tính phi lợi nhuận gồm y tế, giảng dạy, nghiên cứu, hồi phục sức khỏe, bảo vệ sức khỏe, điều chế thuốc đặc sắc, kế thừa văn hóa y dược dân tộc và giao lưu quốc tế.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.