中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Chuyến tàu Trung- Âu (Nam Ninh - Hà Nội) năm nay có hi vọng thực hiện mỗi ngày một chuyến
2018-04-16
 

Ngày 12 tháng 4, thông tin từ Công ty tập đường sắt Trung Quốc đường sắt Trung Quốc chi cục Nam Ninh cho biết, dựa vào bản đồ vận hành mới thực hiện ngày 10 tháng 4 của Tổng Công ty đường sắt Trung Quốc, chuyến tàu chở container xuyên biên giới chuyến tàu Trung- Âu (Nam Ninh - Hà Nội) chạy 1 chuyến 1 tuần trong bình thường. Cùng với xu thế liên tục tăng trưởng nhanh của chuyến tàu chở container xuyên biên giới này, sẽ nhanh chóng đón đến mở chuyến cách ngày, nửa cuối năm có hi vọng thực hiện mỗi ngày một chuyến.

Do chuyến tàu chở container xuyên biên giới chuyến tàu Trung - Âu (Nam Ninh - Hà Nội) có các đặc tính ưu thế như vận tải trực tiếp bằng đường sắt xuyên biên giới, an toàn tiện lợi, xanh và bảo vệ môi trường, cùng với các phương thức vận tải như liên vận đường sắt đường biển theo hướng nam kết nối Trung Quốc - Singapore, kết nối không kẽ hở, liên vận nhiều phương thức, cũng có vai trò quan trọng đối với Quảng Tây trong việc xây dựng đường giao thông vận tải then chốt trong khu vực.

Quảng Tây sẽ tận dụng hết sức chuyến tàu Trung - Âu mà thành quả mang tính tiêu biểu của việc xây dựng “một vành đai, một con đường” và hiệu ứng thương hiệu quốc gia, hòa nhập việc xây dựng đường giao thông hướng nam kết nối Trung Quốc - Singapore vào chuyến tàu Trung - Âu đang phát triển nhanh chóng, để tăng tốc thúc đẩy việc xây dựng đường giao thông hướng nam kết nối Trung Quốc - Singapore.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.