中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Chuyến tàu Trung - Âu (Nam Ninh - Hà Nội) mở chuyến tàu container lạnh “ Bách Sắc 1” đầu tiên
2018-03-15
 

Công nhân bãi hàng trạm nam Nam Ninh đang tiến hành nâng container

Vào 17 giờ 30 phút ngày 13 tháng 3, 13 container “ Bách Sắc 1” chứa đầy phụ phẩm nông nghiệp đã được đưa lên tàu chở container xuyên biên giới Chuyến tàu Trung - Âu (Nam Ninh - Hà Nội) và đến nhà ga Yên Viên Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Chuyến tàu Trung - Âu mở chuyến tàu container lạnh “Bách Sắc 1”, chuyến tàu này sẽ bắt đầu chạy bình thường từ tháng này.

Chuyến tàu container lạnh “Bách Sắc 1” chở nông sản xuyên biên giới “Nam Ninh - Hà Nội” sẽ bắt đầu chạy từ ngày 12 tháng 3, chạy 1 chuyến vào mỗi thứ 2 và thứ 5 hàng tuần, việc hoạt động bình thường của chuyến tàu này sẽ giúp thương hiệu dây chuyền lạnh nổi tiếng Quảng Tây “Bách Sắc 1” tiến vào Việt Nam, đồng thời đến với ASEAN. Chuyến tàu này sẽ chuyên chở nông sản của Bách Sắc và các loại quả của phía Tây Trung Quốc đến Hà Nội Việt Nam, sau đó sẽ phân phối cho các thị trường trái cây ở Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Đồng Nai để tiêu thụ.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.