中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Thành phố Nam Ninh mở Đại hội thúc đẩy cuộc chiến xóa đói giảm nghèo khu vực khó khăn đặt biệt năm 2018
2018-03-12
 

Ngày 9 tháng 1, Thành ủy Nam Ninh đã mở Đại hội thúc đẩy cuộc chiến xóa đói giảm nghèo khu vực khó khăn đặc biệt năm 2018 toàn thành phố tại huyện Mã Sơn, các Bí thư thuộc bốn cấp gồm thành phố thủ phủ, huyện, hương và thôn sẽ cùng xả thân cho tuyến đầu của trận chiến xóa đói giảm nghèo, tập trung vào công tác xóa đói giảm nghèo ở khu vực khó khăn đặc biệt, giao trách nhiệm một cách sát sao, ngắm chuẩn mục tiêu, hành động chính xác, kiên quyết đánh thắng cuộc chiến gay go xóa đói giảm nghèo khu vực khó khăn đặc biệt này.

Hội nghị đã học tập và quán triệt sâu sắc Tư tưởng Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại của Tập Cận Bình và Tinh thần Đại hội XIX của Đảng, đặc biệt là tư tưởng chiến lược quan trọng trong triển khai hỗ trợ người nghèo của Tổng bí thư Tập Cận Bình, bằng hành động thực tế nắm bắt chặt chẽ việc sửa đổi và thực hiện những ý kiến phản hồi khi tuần tra của Tổ tuần tra số 5 thuộc Đảng ủy Khu tự trị, tiến hành động viên lại, sắp xếp lại đối với các công tác chiến đấu xóa đói giảm nghèo khu vực khó khăn đặc biệt. Bí thư Thành ủy, Ủy ban thường vụ Đảng ủy Khu tự trị Vương Tiểu Đông đã có mặt tại hội nghị và phát biểu.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.