中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Tòa số 1 Trạm đầu mối vận tải hành khách tổng hợp Phượng Lĩnh Nam Ninh đóng trần
2018-02-11
 

Công trình trạm đầu mối vận tải hành khách tổng hợp Phượng Lĩnh thực hiện đóng trần kết cấu

Ngày 7 tháng 2, Tòa số 1 Trạm đầu mối vận tải hành khách tổng hợp Phượng Lĩnh Nam Ninh thực hiện đóng trần kết cấu.

Toàn Trạm đầu mối dự kiến sẽ được bàn giao và đưa vào sử dụng toàn bộ vào cuối tháng 10 năm nay. Đến lúc đó, tàu cao tốc, tàu điện ngầm, vận tải hành khách theo đường bộ, bus, taxi sẽ có thể trung chuyển mà không gặp bất cứ trở ngại gì tại Trạm đầu mối vận tải hành khách.

Dự án Trạm đầu mối vận tải hành khách tổng hợp Phượng Lĩnh Nam Ninh là một thể tổng hợp giao thông đô thị với mô hình phức hợp mà trọng tâm là vận tải hành khách đường dài, tập hợp các phương tiện giao thông như bus, taxi, các loại xe cộ khác nhằm thực hiện chức năng trung chuyển không trở ngại. Trong đó Trạm vận tải hành khách đường dài là trạm vận tải hành khách cấp I, lượng du khách đưa đón bình quân theo ngày ước tính đạt 30 nghìn lượt người.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.