中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Cảnh quan lâm viên của Công viên hội chợ lâm viên bước đầu được hình thành
2018-02-04
 

Ngày 31 tháng 1, được thấy từ hiện trường xây dựng Công viên hội chợ lâm viên của Hội chợ lâm viên quốc tế (Nam Ninh) Trung Quốc lần thứ 12, việc xây dựng công trình cảnh quan lâm viên của Công viên hội chợ lâm viên hừng hực khí thế, nơi từng là núi hoang giờ đây tràn trề sức sống. Tính đến nay, công trình cảnh quan lâm viên Công viên hội chợ lâm viên đã hoàn thành 40% lượng công trình, các hạng mục công việc đang được đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch.

Công trình cảnh quan lâm viên của Công viên hội chợ lâm viên tổng cộng chia làm 3 giai đoạn thầu. Giai đoạn 1 chủ yếu xây dựng khu cảnh quan hành lang tranh Tân Thủy, khu cảnh quan hồ Lung Linh (gồm Vườn hoa Kiện Khang); giai đoạn 2 chủ yếu xây dựng khu cảnh quan cổng vào chính, khu cảnh quan hồ Thanh Tuyền; giai đoạn 3 chủ yếu xây dựng khu cảnh quan vườn triển lãm, khu cảnh quan hồ Bảy Màu và vườn hoa đường hầm. Trước mắt, cảnh quan lâm viên đã bước đầu được hình thành.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.