中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Phiên họp lần thứ nhất khóa XII Hội nghị hiệp thương chính trị Khu tự trị bế mạc thành công
2018-01-31
 

Phiên họp thứ nhất Ủy ban Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây khóa XII Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc sau khi hoàn thành một cách viên mãn các nghị trình của Đại hội, đã bế mạc thành công tại Nam Ninh vào sáng ngày 30 tháng 1.

Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Bành Thanh Hoa, Chủ tịch Khu tự trị Trần Vũ đã tham dự Đại hội bế mạc. Chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị Khu tự trị khóa XII được bầu mới Lam Thiên Lập đã chủ trì và phát biểu lời bế mạc.

Ông Lam Thiên Lập nhấn mạnh, thời đại mới đã trao cho chúng ta sứ mệnh mới, hành trình mới đòi hỏi chúng ta phải có hành động mới. Để chúng ta có thể đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, xoay quanh Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc mà trọng tâm là đồng chí Tập Cận Bình, lấy Tư tưởng Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới của đồng chí Tập Cận Bình làm chỉ đạo, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng ủy Khu tự trị, không quên ước nguyện ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh, đồng tâm đồng đức, không ngừng phấn đấu, cống hiến trí tuệ và lực lượng cho việc tiếp tục xây dựng “tam đại sinh thái”, tăng tốc thực hiện “hai mục tiêu cần hoàn thành”, thúc đẩy một cách vững chắc việc làm giàu người dân và sự thịnh vượng của Quảng Tây, phấn đấu viết nên trang mới cho sự nghiệp phát triển Quảng Tây trong thời đại mới.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.