中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Tổ lãnh đạo công tác nhân tài Thành ủy Nam Ninh tổ chức họp hội nghị
2018-01-28
 

Ngày 22 tháng 1, tổ lãnh đạo công tác nhân tài Thành ủy Nam Ninh tổ chức họp hội nghị, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khu tự trị, Bí thư Thành ủy Nam Ninh, tổ trưởng Tổ lãnh đạo công tác nhân tài Thành ủy Vương Tiểu Đông chủ trì hội nghị và có bài phát biểu.

Hội nghị học tập và quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội XIX của Đảng, nhấn mạnh cần phải kiên trì lấy Tư tưởng Chủ nghĩa Xã hội mang đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới Tập Cận Bình làm chỉ đạo, dốc sức thu hút, bồi dưỡng đào tạo nhân tài khởi nghiệp sáng tạo, không ngừng làm sâu sắc trình độ tổng thể của công tác nhân tài, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nâng cao hơn về chất lượng, nhằm tăng tốc xây dựng “4 thành phố”, dũng cảm đảm đương vai trò làm đội quân đi đầu tiếp tục xây dựng “tam đại sinh thái”, tăng tốc thực hiện “hai mục tiêu cần hoàn thành” của Quảng Tây, góp phần bảo đảm về mặt trí lực và nhân tài có hiệu quả, nhằm phấn đấu viết nên trang mới cho sự nghiệp phát triển Nam Ninh trong thời đại mới.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.