中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Thành phố Nam Ninh mở rộng phạm vi sử dụng tài khoản cá nhân bảo hiểm y tế của công chức
2017-10-10
 

Kể từ ngày 01 tháng 10, tài khoản cá nhân bảo hiểm y tế cơ bản của công chức thành phố Nam Ninh được mở rộng phạm vi sử dụng, có thể ủy quyền cho vợ hoặc chồng, con cái, cha mẹ và cha mẹ của vợ hoặc chồng của chủ tài khoản cùng sử dụng số tiền dư có trong tài khoản của chủ tài khoản. Ngày 09 tháng 10, theo tìm hiểu từ Sở nhân lực và an sinh xã hội thành phố, kể từ khi thực hiện chính sách đến nay, rất nhiều người dân thành phố đã được hưởng chương trình “phúc lợi” này: tính đến 10 giờ ngày 09 tháng 10, đã có 423 người uỷ quyền, 608 người sử dụng, tiến hành kết toán 17 lần, với tổng số tiền là 1022,51 nhân dân tệ.

Các ban ngành nhân lực và an sinh xã hội sẽ tăng cường giám sát, quản lý đối với quỹ bảo hiểm y tế, tăng cường công tác giám sát và kiểm tra đối với các cơ sở y tế được chỉ định, và các hiệu thuốc bán lẻ được chỉ định.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.