中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Ủy ban thường vụ Thành ủy Nam Ninh tổ chức cuộc họp
2017-10-02
 

Ngày 27 tháng 9, Ủy ban thường vụ Thành ủy Nam Ninh tổ chức cuộc họp, lắng nghe báo cáo về tình hình chất lượng môi trường và công tác bảo vệ môi trường chủ chốt trong nửa đầu năm 2017, nghiên cứu triển khai các công tác tiếp theo. Bí thư Thành ủy Nam Ninh, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây Vương Tiểu Đông chủ trì cuộc họp và phát biểu.

Cuộc họp đã chỉ ra rằng, năm nay toàn thành phố từ trên xuống dưới đã nghiêm túc quán triệt thực hiện tinh thần phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình trong khi thị sát Quảng Tây, thúc đẩy vững chắc việc xây dựng bảo vệ môi trường sinh thái, tự giác thực hiện 5 ý tưởng phát triển lớn, đạt được nhiều thành quả rõ rệt trên các phương diện như tiếp tục triển khai sâu rộng việc xử lý khỏi bụi của thành phố, loại bỏ khu nước thải đen hôi thối trong khu xây dựng thành phố, thúc đẩy việc cải thiện toàn diện môi trường nông thôn.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.