中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Nhà tưởng niệm trên mạng Hoàng Đại Niên chính thức mở cửa
2017-09-11
 

Sở Giáo dục Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây cho hay, trang web nhà tưởng niệm Hoàng Đại Niên do Uỷ ban công tác các trường cao đẳng và Sở Giáo dục Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây cùng nhau sáng lập sẽ được khởi động chính thức mới đây; đông đảo cán bộ đảng viên, nhân viên giáo viên học sinh đăng nhập vào mạng lưới thông tin công chúng của Sở Giáo dục khu tự trị ( http://www.gxedu.gov.cn/) thì có thể đọc tin.

Nhà tưởng niệm trên mạng Hoàng Đại Niên được hợp thành bởi 8 mảng sau : giới thiệu sơ lược về cuộc đời, cắt hình về cuộc đời, sự tích chính, tìm lại hồi ức, quê hương Quảng Tây, lãnh đạo phê duyệt, văn bản kỉ niệm, tấm gương sức mạnh. Thông qua lượng lớn hình ảnh và video để bày ra những cống hiến to lớn và tấm lòng yêu nước của đồng chí Hoàng Đại Niên cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học giáo dục của nước ta.

Người phụ trách liên quan của Sở Giáo dục khu tự trị giới thiệu việc xây dựng nhà tưởng niệm trên mạng Hoàng Đại Niên nhằm hướng cho đông đảo thầy và trò noi gương theo đồng chí Hoàng Đại Niên, học tập tấm lòng yêu nước, hết lòng vì dân, chí thành báo quốc của ông, học tập sự bồi dưỡng nhân tài, tinh thần tôn trọng nghề nghiệp, dám đi trước thời đại, xem thường danh lợi, tư tưởng cống hiến cao thượng của ông, bắt đầu từ bản thân, bắt đầu từ chức trách công việc của chính mình để thực hiện mục tiêu phấn đấu “ hai cái một trăm năm”, cống hiến trí tuệ và sức mạnh cho giấc mơ Trung Quốc phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.