中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Thành phố Nam Ninh tổ chức buổi giao lưu tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về dự án “Trung Quốc tươi đẹp”
2017-08-29
 

Ngày 28 tháng 8, thành phố Nam Ninh tổ chức hội nghị giao lưu tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về dự án “Trung Quốc tươi đẹp”. Tại hội nghị Phó bí thư Ủy ban nhân dân thành phố Nam Ninh Phùng Học Quân đã giao lưu tọa đàm với các giáo viên tình nguyện cũ và mới, tìm hiểu về tình hình cuộc sống, công tác và học tập của họ, đồng thời tiếp thu những ý kiến về công tác “xóa đói giảm nghèo” thành phố Nam Ninh của họ.

Trong Trong cuộc tọa đàm, tổng thanh tra dự án “Trung Quốc tươi đẹp” đã giới thiệu về tình hình và những thành quả đã đạt được của dự án này Nam Ninh, hơn 10 đại diện giáo viên dự án đã chia sẻ kinh nghiệm về tình nguyện, ngoài ra đại diện cho các giáo viên tình nguyện mới cũng phát biểu và tuyên thệ.

Phùng Học Quân đại diện Ủy ban nhân dân và chính quyền thành phố khẳng định tác dụng tích cực của dự án này trong việc thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục của Nam Ninh, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những cống hiến của các giáo viên tình nguyện. Ông nói, xóa đói giảm nghèo hỗ trợ giáo dục là trọng tâm của việc “xoá nghèo phải xoá mù chữ trước”. Các giáo viên tình nguyện đến đã lấp chỗ trống giáo viên vùng khó khăn mà thành phố Nam Ninh bức thiết cần giải quyết, đồng thời đóng góp tích cực vào việc phát triển địa phương, làm tấm gương sáng cho cán bộ và nhân dân địa phương. Từ nay về sau, thành phố Nam Ninh sẽ luôn luôn ủng hộ dự án “Trung Quốc tươi đẹp”, tạo điều kiện tốt nhất để thúc đẩy phát triển dự án này tại Nam Ninh.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.