中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Ngành dịch vụ dưỡng lão của TP Nam Ninh tiếp tục phát triển ổn định
2017-08-04
 

Những năm gần đây, TP Nam Ninh thúc đẩy công tác xây dựng khu trọng tâm và thành phố thí điểm cải cách tổng hợp ngành dịch vụ dưỡng lão một cách vững chắc, ngành dịch vụ dưỡng lão tiếp tục phát triển ổn định.

Năm 2016, Viện phúc lợi xã hội TP Nam Ninh đã thông qua đánh giá cơ cấu dưỡng lão 5 sao của Sở Dân chính Khu tự trị với điểm số cao nhất toàn khu. Từ đầu năm đến nay, công tác cải cách việc nhà nước xây dựng tư nhân vận hành và công tác dưỡng lão tại nhà trong cộng đồng của TP Nam Ninh đã vững bước đi lên. Trên cơ sở củng cố việc nhà nước xây dựng tư nhân vận hành, TP Nam Ninh đã tổ chức Hội nghị thúc tiến vận hành xã hội hóa việc dưỡng lão tại nhà, các thương hiệu dịch vụ dưỡng lão tại nhà trong cộng đồng như “Lão Lai Phúc”, “Giai Ích”, “12349” cũng bước đầu được hình thành.

Tính đến nay, toàn thành phố tổng cộng xây dựng được 21 Trung tâm dịch vụ dưỡng lão thành phố và 103 Trung tâm chăm sóc ban ngày của cộng đồng, năm 2012 toàn thành phố chỉ có 6 Trung tâm chăm sóc ban ngày của cộng đồng; hiện nay TP Nam Ninh tổng cộng có 876 tổ chức dưỡng lão các loại, tổng cộng có 19847 giường, đã tăng gấp 5,6 lần so với 3546 giường vào năm 2012.

Nhân viên hộ lý của Trung tâm hồi phục sức khỏe Tịch Dương Hồng đang bón cơm cho người già.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.