中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Câu chuyện tiên tiến của đồng chí Hoàng Đại Niên cảm động giáo viên và sinh viên các trường đại học ở Quảng Tây
2017-07-14
 

Chiều ngày 12 tháng 7, hội nghị báo cáo câu chuyện tiên tiến của đồng chí Hoàng Đại Niên được tổ chức tại trường Đại học Quảng Tây. Câu chuyển cảm động của nhà khoa học chiến lược này, khiến giáo viên và sinh viên các trường đại học quê hương của ông vô cùng xúc động.

Ông Hoàng Đại Niên là một nhà khoa học địa vật lý nổi tiếng, ông ấy cần mẫn nghiên cứu, mạnh dạn sáng tạo, đã giành được một loạt thành tựu khoa học kỹ thuật quan trọng, ngày 8 tháng 1 năm nay thật đáng tiếc ông ấy qua đời vì bệnh tật. Ông Hoàng Đại Niên là người Nam Ninh Quảng Tây, bà con quê hương đều tự hào vì ông ấy. Hàng nghìn đại diện giáo viên và sinh viên của trường Đại học Quảng Tây, trường Đại học Dân tộc Quảng Tây, trường Đại học Y khoa Quảng Tây… đã đến hội trường chính Đại học Quảng Tây để lắng nghe báo cáo của đoàn báo cáo câu chuyện tiên tiến của đồng chí Hoàng Đại Niên.

5 thành viên của đoàn báo cáo xoay quanh các chủ đề "Ước mơ Trung Quốc của các nhà khoa học chiến lược", "Gương mẫu thời đại du học phục vụ đất nước", "Trái tim có chính mình, chân thành phục vụ đất nước", tái hiện lại cuộc đời rực rỡ nhưng ngắn ngủi của đồng chí Hoàng Đại Niên.

Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Tây Triệu Dược Vũ nói rằng, trường Đại học Quảng Tây sẽ thông qua việc học tập câu chuyện tiên tiến của đồng chí Hoàng Đại Niên, kích thích nhân viên và thầy trò của các trường đại học ở Quảng Tây, xây dựng xu hướng giá trị đúng, yêu chức vụ, mạnh dạn sáng tạo, để việc tìm tòi lý tưởng cá nhân hòa nhập vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, sáng tạo thành tích giáo khoa hàng nhất, góp phần xứng đáng cho thời đại.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.