中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Tăng tốc thúc đẩy xây dựng Nam Ninh khỏe mạnh
2017-07-07
 

Ngày 5/7, thị trưởng TP Nam Ninh Chu Hồng Ba dẫn đoàn đến Sở y tế kế hoạch hóa gia đình thành phố triển khai hoạt động điều tra nghiên cứu, đi sâu nghiên cứu việc quán triệt tinh thần đại hội về y tế, sức khỏe của toàn khu và toàn quốc, tăng tốc thúc đẩy biện pháp mới, hành động mới trong công cuộc xây dựng một Nam Ninh khỏe mạnh, đồng thời thăm hỏi các nhân viên y tế ở cấp cơ sở.

Cùng ngày, Chu Hồng Ba và đoàn đã lần lượt đến Trung tâm y tế khu dân cư Tú Linh Nam và phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú của Bệnh viện Nhân dân Số 5 TP Nam Ninh, tìm hiểu tại chỗ về tình hình vận hành cơ cấu y tế chữa trị cơ sở, tổ chức buổi tọa đàm để lắng nghe ý kiến và kiến nghị của Uỷ ban y tế & kế hoạch hóa gia đình thành phố và các đơn vị trực thuộc về làm tốt công tác sức khỏe và y tế, đồng thời phối hợp các phòng ban có liên quan chăm chỉ nghiên cứu và đưa ra các biện pháp để giải quyết ngay các khó khăn và vấn đề tại chỗ.

Chu Hồng Ba nhấn mạnh, xây dựng một Nam Ninh khỏe mạnh là việc liên quan đến phúc lợi của nhân dân. Cần phải đặt công tác sức khỏe và y tế ở vị trí ưu tiên phát triển, thiết thực nâng cao năng lực hệ thống dịch vụ y tế chữa trị, thúc đẩy đi sâu cải cách thể chế y tế và y dược. Các cấp các ban ngành toàn thành phố phải xây dựng hoàn thiện cơ chế phối hợp công tác y tế và sức khỏe, ra sức phát triển cục diện mới về sự nghiệp y tế và sức khỏe của TP Nam Ninh, nhằm đạt được thành tích xuất sắc để chào đón Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 19 của Đảng.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.