中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Hệ thống “Su Yi” đường dây nóng 12315 của thành phố Nam Ninh chính thức đưa vào sử dụng
2017-07-04
 

Ngày 3 tháng 7, Lễ kích hoạt hệ thống “Su Yi” (khiếu nại dễ dàng) đường dây nóng 12315 được tổ chức tại Cục công thương thành phố Nam Ninh.

Để đáp ứng nhu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dưới hình thức mới, hệ thống “Su Yi” đường dây nóng 12315 có thêm chức năng trả lời tự động bằng tiếng nói và chức năng chuyển cuộc gọi 12315, thực hiện việc cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng mọi lúc mọi nơi. Chức năng tự động giải đáp bằng tiếng nói 12315 đầu tiên của toàn quốc, khi người tiêu dùng gọi đường dây nóng 12315, căn cứ vào việc lựa chọn phân loại từng mục bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, có thể nhận được câu trả lời chuẩn xác chuyên nghiệp hơn. Người tiêu dùng nếu trong trường hợp cần chuyển khiếu nại đến các ban ngành chức năng khác của chính phủ, không cần gác điện thoại, có thể chuyển cuộc gọi trực tiếp từ 12315 đến các ban ngành như Cục giám sát thực phẩm dược phẩm, Cục thuế, Ban vật giá... đồng thời số điện thoại chuyển cuộc gọi sẽ được gửi đến điện thoại của người tiêu dùng, tiện cho người tiêu dùng sau này gặp phải vấn đề tương tự biết rõ được mình cần phải khiếu nại đến ban ngành nào, phổ cập hơn nữa kiến thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thúc đẩy việc cùng quản lý xã hội.

Việc bắt đầu sử dụng hệ thống “Su Yi” đường dây nóng 12315, đã phá vỡ hình thái đơn nhất của dịch vụ hỏi đáp con người truyền thống, thực hiện việc quản lý thông minh một cách thực sự, làm cho con đường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày càng thông suốt, nhanh gọn, hiệu quả cao.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.