中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Thành phố Nam Ninh tổ chức chung kết cuộc thi bài giảng tuyên truyền đặc sắc “Âm thanh lý luận hay”
2017-06-16
 

Ngày 14 tháng 06, “Âm thanh lý luận hay” -- Chung kết cuộc thi bài giảng tuyên truyền đặc sắc thành phố Nam Ninh do Ban tuyên giáo thành uỷ Nam Ninh, và Đoàn giảng viên thành uỷ Nam Ninh tổ chức đã diễn ra tại Toà nhật báo Nam Ninh.

26 thí sinh đến từ các huyện và khu phát triển trong toàn thành phố, đã cùng nhau tạo nên một buổi lễ thuyết giảng đặc sắc xoay quanh các chủ đề như tinh thần thuyết giảng quan trọng và lý tưởng mới tư tưởng mới chiến lược mới trong lý luận chính trị trị quốc của tổng bí thư Tập Cận Bình, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, văn hoá truyền thống ưu tú Trung Hoa, lịch sử Đảng lịch sử quốc gia v.v... Cuối cùng, thí sinh Vi Kim Mai đến từ Trường thực nghiệm dân tộc huyện Thượng Lâm đã giành được giải nhất của cuộc thi lần này.

Trong những năm gần đây, thành phố Nam Ninh đã rất tích cực trong việc thúc đẩy lý luận trở nên quần chúng hoá, không ngừng tìm tòi và đổi mới sáng tạo công tác tuyên truyền lý luận cấp cơ sở, dốc sức cho việc tạo dựng thương hiệu “Tuyên truyền đại chúng”. Bước tiếp theo, thành phố Nam Ninh sẽ tổ chức cho các thuyết trình viên đại chúng trên thoàn thành phố đi sâu vào cấp cơ sở, hướng đến quần chúng, tuyên truyền thật tốt những thành tựu và kinh nghiệm trong phát triển sự nghiệp của Đảng và quốc gia kể từ sau Đại hội đại biểu nhân toàn quốc lần thứ 18, tuyên truyền thật tốt tinh thần Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 19 của Đảng, hi vọng những thuyết trình viên đại chúng được chọn ra từ cuộc thi lần này sẽ là “chiếc micro” tốt, “người phiên dịch” tốt, giúp cho lý luận của Đảng đi sâu hơn vào trong lòng quần chúng nhân dân.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.