中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Hai dự án của Nam Ninh được bầu là dự án du lịch tối ưu toàn quốc
2017-05-31
 

Theo tin phóng viên có được từ Ủy ban phát triển du lịch Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Cục Du lịch quốc gia cùng với 12 ngân hàng như Ngân hàng Phát triển quốc gia đã tổ chức nhóm chuyên gia tuyển chọn 680 dự án du lịch, liệt vào “Danh sách dự án du lịch tối ưu toàn quốc 2017”, Quảng Tây có 23 dự án được bầu chọn, trong đó Nam Ninh có 2 dự án là Khu du lịch sinh thái Lộng La huyện Mã Sơn và Khu du lịch văn hóa ASEAN đỉnh Thánh Danh Nam Ninh.

Cục Du lịch quốc gia yêu cầu các cơ quan du lịch cấp địa khu và ngân hàng có liên quan xây dựng cơ chế hiệp tác ngân hàng-du lịch, tích cực thúc đẩy hiện thực hóa các dự án du lịch tối ưu, điều phối giải quyết các vấn đề khó khăn thực tế trong quá trình các đơn vị dự án đầu tư và huy động vốn, theo dõi chặt chẽ tình hình tiến triển của các dự án tối ưu, làm tốt công tác dịch vụ cho việc kêu gọi đầu tư và huy động vốn của các dự án tối ưu.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.