中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Ông Phùng Học Quân đến huyện Thượng Lâm triển khai nghiên cứu công tác xoá đói giảm nghèo
2017-05-25
 

Gần đây, trong khi nghiên cứu công tác xoá đói giảm nghèo tại huyện Thượng Lâm, phó bí thư thành uỷ thành phố Nam Ninh Phùng Học Quân đã nhấn mạnh, cần phải dốc sức phát triển sản nghiệp xoá đói giảm nghèo, bồi dưỡng người lãnh đạo đưa các thôn nghèo khó trở nên thịnh vượng, tạo ảnh hưởng dẫn dắt bà con nghèo khó tăng thu nhập tiến lên khá giả.

Ông Phùng Học Quân cũng đã chủ trì mở buổi Toạ đàm công tác thí điểm chương trình bồi dưỡng người lãnh đạo đưa các thôn nghèo khó của huyện Thượng Lâm khởi nghiệp tiến đến khá giả, đồng thời lắng nghe báo cáo về các công tác có liên quan đến thí điểm chương trình bồi dưỡng của huyện Thượng Lâm. Ông Phùng Học Quân nhấn mạnh, việc triển khai công tác bồi dưỡng người lãnh đạo dẫn dắt các thôn tiến lên khá giả, có tác dụng vô cùng quan trọng đối với việc tăng tốc phát triển công tác xoá đói giảm nghèo tiến lên khá giả và làm lớn mạnh nền kinh tế tập thể của thôn.

Cùng ngày, ông Phùng Học Quân cũng đã đến dự buổi Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trạm điện hỗ trợ quang điện với các thôn nghèo thuộc huyện Thượng Lâm. Dự án này sẽ mở rộng con đường phát triển sản nghiệp cho 65 thôn nghèo của huyện Thượng Lâm bao gồm thôn Cổ Lầu làng Mộc Sơn v.v.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.