中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 
Tin nóng
· Nam Ninh mở rộng lĩnh vực hợp tác và đẩy mạnh ngành sản xuất thi... [2018-07-16]
· Dự án Công viên Expo thành phố Nam Ninh dự kiến bước vào giai đo... [2018-07-12]
· Cơ sở kiểu mẫu triển lãm phổ cập khoa học Trung Quốc của Viện kho... [2018-07-09]
· Thành phố Nam Ninh đưa ra biện pháp thúc đẩy cải cách kết cấu kh... [2018-07-05]
· Ra sức phát triển ngành nghề đặc sắc, vững chắc thúc đẩy chấn h... [2018-07-02]
· Quận Lương Khánh Nam Ninh cưỡng chế dỡ bỏ các bãi khai thác cát ... [2018-06-28]
· “Phương án thực thi cải cách kết cấu khung cung cấp xóa bỏ đòn ... [2018-06-25]
· Đoàn khảo sát Thành phố Quảng Nguyên tỉnh Tứ Xuyên đến Nam Ninh ... [2018-06-21]
· 73 dự án của thành phố Nam Ninh lọt vào dự án công nghiệp trọng ... [2018-06-18]
· Thành phố Nam Ninh đẩy sâu xử lý ô nhiễm bụi [2018-06-14]
· Thành phố Nam Ninh mở Hội nghị điều hành công tác di dân tái đị... [2018-06-11]
· Năm nay 45627 thí sinh của thành phố Nam Ninh tham dự kỳ thi đại học [2018-06-07]
· Line số 1 giao thông đường sắt sắp được vận hành chính thức [2018-06-04]
· Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dâ... [2018-05-31]
· Thành ủy Nam Ninh lập luật lệ nội bộ Đảng về phương diện xây d... [2018-05-28]
· Ông Mã Tiêu triển khai điều tra nghiên cứu đôn đốc thực hiện đ... [2018-05-24]
· Đại hội bảo vệ môi trường sinh thái toàn quốc được tổ chức t... [2018-05-21]
· Ủy ban xây dựng văn minh tinh thần thành phố Nam Ninh mở phiên họp ... [2018-05-17]
· Tập trung vào vấn đề và dốc sức giải quyết, đẩy nhanh xóa đói ... [2018-05-14]
· Nắm bắt chặt chẽ vấn đề chỉnh đốn sửa đổi và thực hiện nhằm ... [2018-05-10]
 
Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.