中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 
Tin nóng
· Nam Ninh tổ chức hoạt động công ích lớn kỷ niệm 30 năm phòng chố... [2017-06-27]
· Thẻ giao thông tài chính kết nối toàn quốc đầu tiên Quảng Tây đ... [2017-06-23]
· Thành phố Nam Ninh xây dựng hình ảnh văn minh mới trong ngành giao t... [2017-06-20]
· Thành phố Nam Ninh tổ chức chung kết cuộc thi bài giảng tuyên truyề... [2017-06-16]
· Ngày đầu của kỳ thi đại học năm 2017 của Quảng Tây bình an thuậ... [2017-06-11]
· Thành phố Nam Ninh đẩy mạnh đầu tư để thúc đẩy phát triển thi ... [2017-06-05]
· Hai dự án của Nam Ninh được bầu là dự án du lịch tối ưu toàn quốc [2017-05-31]
· Ông Phùng Học Quân đến huyện Thượng Lâm triển khai nghiên cứu c... [2017-05-25]
· Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Nam Ninh triển khai hoạt động ti... [2017-05-19]
· Hệ thống kiểm tra và kiểm dịch điện tử toàn quốc tại Nam Ninh đi... [2017-05-14]
· Thành phố Nam Ninh thực hiện cải cách sâu sắc và toàn diện hệ th... [2017-05-11]
· Thành phố Nam Ninh thực hiện chế độ quản lý tài nguyên nước nghi... [2017-05-08]
· Quảng Tây sẽ đẩy nhanh tiến trình quốc tế hóa giáo dục [2017-05-05]
· Cơ sở xử lý nước thải thôn xóm thị trấn lô I “5 năm lần thứ 1... [2017-05-02]
· Việc xây dựng dự án PPP đường ống ngầm tổng hợp tiến triển thu... [2017-04-29]
· Ủy ban kỷ luật thành phố Nam Ninh công khai thông báo 3 trường hợp... [2017-04-26]
· Nam Ninh tích cực thúc đẩy giao lưu văn hoá đối ngoại [2017-04-23]
· Ông Thúc Hoa dẫn tổ nghiên cứu đến huyện Hoành triển khai công t... [2017-04-20]
· Cục Tư pháp Quế Lâm đến Nam Ninh khảo sát việc xây dựng hệ thốn... [2017-04-18]
· Thị trấn Vương Linh ra sức phát triển sản xuất lúa gạo chất lượ... [2017-04-17]
 
Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.