中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 
Tin nóng
· Tăng tốc xây dựng cơ sở vật chất giao thông gây dựng mạng lưới ... [2018-11-12]
· Đi sâu vào cơ sở trải nghiệm cuộc sống Cảm nhận vẻ đẹp sinh th... [2018-11-08]
· Tăng tốc xây dựng Công viên Expo Nam Ninh, hoàn tất xây dựng và m... [2018-11-05]
· Đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng văn hóa thủ phủ, nâng cao cảm ... [2018-11-01]
· Củng cố vững chắc trận địa hình thái ý thức giữ gìn “Trường T... [2018-10-29]
· Thành phố Nam Ninh bám đuổi chặt chẽ mục tiêu dốc toàn lực thúc ... [2018-10-25]
· Mênh mông hai bờ triều dâng gió hát [2018-10-22]
· Bám chặt đầu tàu sản nghiệp thịnh vượng tiến lên con đường đ... [2018-10-18]
· Huyện Thượng Lâm thực hiện cải cách y tế nhất thể hóa xã và huy... [2018-10-15]
· Phố tài chính cơ sở trụ sở chính khu mới Ngũ Tượng thành phố Na... [2018-10-11]
· Nắm chắc việc xây dựng khu công nghiệp, khơi dậy sức sống phát ... [2018-10-08]
· Đội ngũ hành động công ích hiến máu không hoàn lại của thành p... [2018-10-04]
· Đoạn kéo dài đường Đình Hồng Nam Ninh dự kiến sẽ hoàn thành v... [2018-10-01]
· Thành phố Nam Ninh áp dụng các biện pháp thúc đẩy thực hiện chiế... [2018-09-27]
· Ông Vương Tiểu Đông đi sâu vào khảo sát huyện Hoành chỉ đạo c... [2018-09-24]
· Mừng bội thu trong hương bông lúa [2018-09-20]
· Thành phố Nam Ninh sẵn sàng ứng phó với bão “Mangkhut” [2018-09-17]
· Khai mạc Triển lãm công nghiệp nhẹ Hội chợ triển lãm Trung Quốc - ... [2018-09-13]
· Thành phố Nam Ninh tích cực tạo dựng bầu không khí tốt đẹp chào ... [2018-09-10]
· Thành phố Nam Ninh và CNC Hoa Trung ký thỏa thuận khung hợp tác [2018-09-06]
 
Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.