中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Quy hoạch khu hành chính năm 2017 của Nam Ninh
2018-03-22
 

Hiện nay, trực thuộc thành phố Nam Ninh gồm có 7 khu đô thị là Hưng Ninh, Giang Nam, Thanh Tú, Tây Hương Đường, Ung Ninh, Lương Khánh, Vũ Minh và 5 huyện là Huyện Hoành, Tân Dương, Thượng Lâm, Mã Sơn, Long An, cùng với 3 khu phát triển cấp quốc gia là Khu phát triển kỹ thuật cao Nam Ninh, Khu phát triển kỹ thuật kinh tế Nam Ninh, Khu phát triển kỹ thuật kinh tế Quảng Tây-ASEAN. Những năm gần đây, Nam Ninh đã thực thi một cách sâu rộng chiến lược phát triển thành phố là “lấy Ung Giang làm tuyến trục, xây dựng phía tây mở rộng phía đông, hoàn thiện phía bắc sông, nâng cấp phía nam sông, trọng điểm hướng về phía Nam”, tăng tốc thúc đẩy việc xây dựng khai thác phát triển khu mới Ngũ Tượng, mở rộng thêm bước nữa kết cấu của thành phố, tăng cường một cách toàn diện động lực vành đai bức xạ của thành phố trung tâm.

(Mạn khu Bàn Long thuộc khu mới Ngũ Tượng đang trong quá trình xây dựng)


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.