中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Ga Nam Ninh
2017-04-12
 

Trước khi giải phóng, Nam Ninh là một thành phố vắng vẻ không có đường sắt ngoài mấy con đường đẳng cấp thấp. Từ ngày 10 tháng 10 năm 1950, đường sắt Nam Ninh bắt đầu được xây dựng. Vào tối ngày 23 tháng 2 năm 1951 đã đặt đường ray đến Nam Ninh, ngày 25 tháng 2 mở trạm, được gọi là "Ga Nam Ninh", từ ngày 10 tháng 3 bắt đầu đưa vào kinh doanh.

Năm 1978, Ga Nam Ninh lần đầu tiên được tiến hành cải tạo - tất cả các nhà trạm cũ đều được lật đổ để trùng tu, những khuôn khổ nhà trạm xây mới vẫn được sử dụng cho đến hiện nay.

Năm 2000, tiến hành trang trí đối với trạm chính của nhà ga.

Năm 2004, một lần nữa tiến hành trang trí cho nhà ga, chủ yếu bao gồm việc cải tạo hai phòng chờ, tiến hành cải tạo trang trí toàn diện đối với phòng bán vé, cầu vượt và làm đẹp cho môi trường toàn bộ khu trạm cũng như xây dựng hệ thống đồng bộ tương ứng.

Qua hơn 50 năm phát triển, Ga Nam Ninh đã trở thành một trạm chính số một với sự kết hợp vận tải hành khách và hàng hóa của Cục Đường sắt Liễu Châu.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.