中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Hoạch định khu vực hành chính
2016-05-19
 

  Thành phố Nam Ninh hiện đang quản lý 7 khu vực nội thành là Hưng Ninh, Giang Nam, Thanh Tú, Tây Hương Đường, Ung Ninh, Lương Khánh, Vũ Minh, 5 huyện đó là Hoành Huyện, Tân Dương, Thượng Lâm, Mã Sơn, Long An và 3 khu phát triển cấp quốc gia gồm khu phát triển công nghiệp công nghệ cao, khu phát triển kỹ thuật kinh tế Nam Ninh, khu phát triển kỹ thuật kinh tế Quảng Tây - ASEAN. Những năm gần đây, Nam Ninh đi sâu vào việc thực hiện chiến lược phát triển thành phố "lấy Ung Giang làm tuyến trung tâm, xây dựng phía tây mở rộng phía đông, hoàn thiện vùng Giang Bắc, nâng cao vùng Giang Nam, trọng điểm hướng về vùng Nam Bộ ", tăng tốc thúc đẩy xây dựng phát triển khu công nghiệp mới Ngũ Tượng, tiến thêm một bước mở rộng cơ cấu của thành phố, tăng cường một cách toàn diện động lực vành đai bức xạ thành phố trung tâm.

 

  ( Thành phố Nam Ninh trọng điểm xây dựng khu mới phát triển Ngũ Tượng )


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.