中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Ghi chép về phát triển các thành phố kết nghĩa quốc tế của Nam Ninh
2006-10-08
 
Ghi chép về phát triển các thành phố kết nghĩa quốc tế của Nam Ninh
2011-10-28
 
Công tác ngoại giao dân gian Nam Ninh thực sự khởi sắc vào những năm 90 của thế kỷ trước, cùng với sự kiện Hội chợ triển lãm Expo Trung Quốc – ASEAN được tổ chức dài hạn tại Nam Ninh, củng cố bạn cũ, tích cực kết giao bạn mới, không ngừng phát triển các bạn mới, công tác kết nghĩa với các thành phố của Nam Ninh đã có sự đột phá mới về mặt số lượng. Đến năm 2009, Nam Ninh đã thiết lập quan hệ hữu hảo với 14 thành phố nước ngoài, số lượng thành phố hữu hảo xếp vị trí đứng đầu Quảng Tây, công tác giao lưu trong dân gian cũng nhờ đó có được sức sống mãnh liệt.
Ngoại giao thành phố khai hoa kết quả
Ngày 11 tháng 7 năm 2009, thị trường thành phố Nam Ninh Hoàng Phương Phương cùng với thị trưởng thành phố Yangon - Aung Thein Lynn ký kết “Biên bản thỏa thuận thiết lập quan hệ thành phố hữu hảo” khiến cho số lượng thành phố hữu hảo hoặc thành phố qua lại hữu hảo tại Đông Nam Á của thành phố Nam Ninh lên đến con số 7 thành phố. Thành phố Nam Ninh “Lấy thành phố hữu hảo để xây dựng cầu nối, lấy thành phố hữu hảo để xúc tiến hợp tác, lấy thành phố hữu hảo để mở rộng ảnh hưởng”, đẩy mạnh phát triển ngoại giao của thành phố về phía trước, trên con đường xây dựng thành phố quốc tế mang tính khu vực lại tiến thêm một bước vững chắc.
Trước khi mở cửa đối ngoại, giao lưu đối ngoại của Nam Ninh gần như là trống rỗng, thậm chí không có cơ quan quản lý ngoại vụ độc lập của mình, cho đến năm 1987 mới ký kết với thành phố hữu hảo đầu tiên thủ đô Banjul của Nước cộng hòa Gambia – Tây Phi, trong 11 năm sau đó, cũng chỉ kết nghĩa với thành phố Bundaberg – Australia.
Tháng 9 năm 2000, thành phố Nam Ninh và thành phố Provo – Mỹ kết nghĩa, đánh dấu cho công tác thành phố hữu hảo quốc tế của thành phố Nam Ninh bước vào một giai đoạn mới. Bước sang thế kỷ 21, cùng với sự tăng nhanh của tiến trình xây dựng Khu thương mại tự do Trung Quốc – ASEAN, sự đẩy nhanh hợp tác kinh tế khu vực quốc tế như hợp tác kinh tế khu vực sông Mê kong, hợp tác “2 hành lang một vành đai” Trung – Việt, hợp tác kinh tế khu vực Vịnh bắc bộ mở rộng..., ưu thế về vị trí địa lý của Nam Ninh ngày càng nổi bật; Hội chợ triển lãm expo Trung Quốc – ASEAN đặt trụ sở tại Nam Ninh lại càng khiến Nam Ninh trở thành một tiêu điểm được cả thế giới chú ý, đã tạo ra chất xúc tác mạnh để thành phố Nam Ninh nhanh chóng hướng tới ASEAN, hướng tới quốc tế hóa.
Đối diện với cơ hội lịch sử mới, thành phố Nam Ninh hướng về phía nam, đặt ra tư tưởng công tác thành phố hữu hảo là “Trọng điểm là các nước ASEAN, đi sâu qua lại với Nhật, Hàn, hướng tới các khu vực phát triển Âu Mỹ Úc, đồng thời quan tâm kéo theo các nước đang phát triển như Mỹ la tinh, Châu Phi...”, áp dụng chiến lược “Chủ động xuất kích, thúc đẩy theo vùng”, phát huy tối đa tác dụng kéo theo vươn tới của các thành phố hữu hảo hiện có, trên nguyên tắc bù đắp ưu thế, hợp tác cùng có lợi, cùng nhau phát triển, không ngừng phát triển thành phố hữu hảo mới, có đột phá mới về cả chất và lượng của các thành phố hữu hảo.
Năm 2005, Nam Ninh vinh dự được nhận “Giải thưởng công hiến xuất sắc trong công tác thành phố hữu hảo quốc tế Trung Quốc”, năm nay thành phố Nam Ninh lại được “Giải công hiến cho hữu nghị nhân dân”. Hôm nay, thành phố màu xanh tươi đẹp đã phát triển một cách vượt bậc trong giao lưu đối ngoại.
Từ năm 2005 trở lại đây, thành phố Nam Ninh lần lượt kết nghĩa với các thành phố như Gwacheon – Hàn Quốc, Knowsley – Vương quốc Anh, Hải Phòng – Việt Nam, Xihanouk – Campuchia, Davao – Philippin, Iquique – Chi Lê, tỉnh Val-de-marne – Pháp, Bogor – Indonesia..., khiến cho số lượng thành phố hữu hảo của Nam Ninh lên đến con số 14, khắp trên 5 châu lục lớn: Châu Mỹ, Châu Đại Dương, Châu Âu, Châu Á, Châu Phi. Ngoài ra, thành phố Nam Ninh còn triển khai qua lại hữu hảo với rất nhiều thành phố nước ngoài như Oakland và Los Angeles của Mỹ, Hạ Long – Việt Nam, Phnom Penh – Campuchia...
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.