中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Tài nguyên nước của Nam Ninh
2006-10-08
 
Tài nguyên nước của Nam Ninh
2008-10-20
 
Nam Ninh thuộc dải Á nhiệt đới, khí hậu ẩm ướt, lượng mưa tương đối lớn, lượng mưa bình quân nhiều năm nay luôn ở mức 1241 ~ 1753mm, trong đó thành phố Nam Ninh là 1310mm, Thượng Lâm là 1753.2mm. Hệ thống sông ngòi khu Đường của Nam Ninh tương đối phong phú, nhánh sông tương đối nhiều, khu tập trung lưu vực với diện tích 200km2 trở lên có 39 con sông như Ung Giang, Hữu Giang, Tả Giang, sông Vũ Minh, Bát Xích Giang, sông Thanh Thuỷ, sông Lương Phong, sông Đông Ban, Sa Giang, Trấn Long Giang v.v… Sông lớn nhất là Ung Giang chảy qua khu vực thành phố Nam Ninh và huyện Hoành. Hạ lưu Hữu Giang chảy qua huyện Long An, đến gần cửa sông ở khu vực thành phố Nam Ninh thì hợp nhất với Hội Giang thành Ung Giang. Ung Giang (trạm thuỷ văn Nam Ninh) bình quân lưu lượng là 39,7 tỷ m3, trong đó mức nước vào lãnh thổ là 38,25 tỷ m3. Mạch nước ngầm khu dung nham phát triển ra, lượng nước ngầm tương đối phong phú, theo kết quả điều tra phân tích nước ngầm, khu Đường Nam Ninh nhiều năm nay lượng nước ngầm bình quân mỗi năm là 11.1 vạn m3, nhiều năm nay lượng nước ngầm tầng nông bổ sung bình quân 2,5tỷ m3, lưu lượng trên mặt đất là 15,6tỷ m3, tổng lượng nước là khoảng 55,6tỷ m3. Lượng phù sa của các sông bình quân nhiều năm nay tương đối ít, hầu hết các trạm thử nghiệm bình quân mỗi m3 là 0.1 đến 0.5kg. Chất lượng nước các khu vực Tả Giang, Hữu Giang, Ung Giang đều tương đối tốt, hầu hết chất lượng nước các đoạn sông đều đủ tiêu chuẩn làm nước dùng. Bộ phận ít các nhánh sông do ô nhiễm bởi chất thải của các nhà máy công nghiệp nên ô nhiễm nước tương đối nghiêm trọng. Các nhánh sông đều được khai thác tương đối tốt, chất lượng nước qua Ung Giang bị sử dụng tương đối thấp, tiềm lực vẫn còn rất lớn. Toàn thành phố có khoảng 779 hồ chứa nước các loại hình to, nhỏ, vừa. Trong đó: Hồ chứa nước với lượng nước 1trăm triệu m3 nước trở lên có 5 cái, 10 triệu m3 trở lên có 25 cái, và hồ chứa nước loại nhỏ có 749 cái, tổng dung lượng khoảng 3,8tỷ m3 nước. Chất lượng nước ở các hồ chứa nước tương đối tốt phù hợp với tiêu chuẩn của nước ăn. Nhân dân toàn thành phố có thể sử dụng lượng nước ở khoảng 8700m3. Nhưng do sự phân bố của lưu lượng các dòng sông và độ cạn không đều, thậm chí khiến cho một số nơi hạn hán và ngập lụt không đồng đều, sản xuất nông nghiệp không ổn định và sự mâu thuẫn trong việc cung cấp nguồn nước ngày càng tăng cao.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.