中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Tổ chức Lễ hội Hoa Bà thị trấn Bồ Miếu Nam Ninh năm 2018
2018-05-08
 

Hoa Bà trong đội ngũ diễu hành.

Từ sáng sớm ngày 27 tháng 4, tức ngày 20 tháng 3 âm lịch, nhiều người dân thành phố đã đến trước cửa Cung Ngũ Thánh thị trấn Bồ Miếu, xếp hàng chờ nhận “cháo phúc” được phát bởi các Hoa Bà. Đây là một cảnh trên Lễ hội Hoa Bà thị trấn Bồ Miếu năm 2018 và hoạt động chào mừng tròn 287 năm ngày xây dựng chợ Bồ Miếu.

Nội dung các hoạt động phong tục dân gian trong lễ hội Hoa Bà năm nay khá phong phú, diễn ra liên tục từ ngày 20 cho đến ngày 27, gồm các chương trình như diễu hành phong tục dân gian, cầu phúc, biểu diễn quy trình làm bún tươi và thi ăn bún tươi, thi đoán mã số, cỗ tiệc trăm họ, giới thiệu sản phẩm dân gian, trong đó hoạt động diễu hành phong tục dân gian được tổ chức vào ngày 27 là cao trào của Lễ hội Hoa Bà, thu hút hơn 30 nghìn người đến tham quan.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.