中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Bưu điện dành cho sinh viên đầu tiên tại Quảng Tây đánh thức đặc sắc văn hóa sưu tập tem
2016-10-17
 

  Dưới sự hỗ trợ của Hiệp hội sưu tập tem Quảng Tây và Cục bưu chính thành phố Nam Ninh, Hiệp hội sưu tập tem của Học viện kỹ thuật nghề nghiệp thương mại quốc tế Quảng Tây đã thành lập bưu điện dành cho sinh viên đầu tiên của Quảng Tây ngay tại vườn khởi nghiệp sinh viên của trường bằng hình thức khởi nghiệp công ích.

  Bưu điện dành cho sinh viên này sử dụng phương thức ký gửi, do chính các thành viên của hiệp hội sưu tập tem tự chủ kinh doanh, mang đến cho giáo viên, sinh viên toàn trường và người dân xung quanh các dịch vụ bưu chính như bán bưu phẩm, đăt làm bưu phẩm riêng, đấu giá tem và các dịch vụ liên quan đến sưu tập tem khác.

  Giáo viên chỉ đạo Hiệp hội sưu tập tem của học viện Lưu Hải Tân cho biết, trường sẽ lấy hoạt động sưu tập tem làm sợi dây gắn kết, triển khai các hoạt động liên kết hữu nghị đa dạng với những người yêu thích sưu tập tem của các trường đại học học viện trong và ngoài nước, thông qua việc giao lưu, mở rộng tầm ảnh hưởng, làm tốt công tác dẫn đầu và lan tỏa văn hóa sưu tập tem của thanh thiếu niên Quảng Tây.

 

  Một sinh viên trưng bày bộ sưu tập tem và bưu thiếp của mình tại bưu điện dành cho sinh viên


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.