中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Mức độ hài lòng đối với môi trường đầu tư Nam Ninh đứng số 1 toàn khu vực
2016-10-13
 

Trong 5 năm qua, thành phố Nam Ninh đã thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn đến đầu tư, xuất sắc mở ra “Con đường đến với Nam Ninh”, khiến mức độ hài lòng của các doanh nghiệp đối với tổng thể môi trường đầu tư của thành phố Nam Ninh liên tiếp đứng đầu khu vực trong 4 năm.

Nam Ninh là thành phố đầu tiên trong toàn khu vực công bố danh sách 54 các ban ngành đơn vị trách nhiệm liên quan, tinh giản quyền lực 64% hạng mục công tác; dẫn đầu toàn khu vực trong việc thúc đẩy cải cách chế độ kinh doanh thương mại, thực thi một cách toàn diện chính sách “xin cấp giấy phép kinh doanh trước và các giấy phép khác sau”, “hợp ba loại giấy tờ làm một, mỗi giấy phép một mã số riêng”; thiết lập Trung tâm phục vụ hành chính tại 1693 thôn (tập thể) của 123 thị trấn (khu phố) trên toàn thành phố, mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với tổng thể môi trường đầu tư của Nam Ninh liên tiếp đứng đầu khu vực trong 4 năm, mức tăng trưởng bình quân hàng năm của các chủ thể thị trường là 46%.

Môi trường đầu tư chất lượng cao thu hút sự quan tâm của ngày một nhiều các doanh nghiệp nổi tiếng trong và ngoài nước. Trong 5 năm qua, đã có 18 doanh nghiệp đứng Top 500 thế giới và 38 doanh nghiệp đứng Top 100 Trung Quốc đầu tư vào Nam Ninh. Mức độ đóng góp của nguồn đầu tư đến từ bên ngoài đối với tăng trưởng kinh tế của toàn thành phố đạt khoảng 31%.

 

Cơ sở mẫu trong xây dựng hai mục tiêu Nam Ninh-Trung Quan Thôn cơ sở vật chất kiện toàn thu hút nhiều doanh nghiệp nổi tiếng


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.