中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

TP Nam Ninh khẩn trương đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo bằng sản nghiệp
2016-10-08
 

  Năm 2016, TP Nam Ninh động viên lực lượng các ngành trong toàn thành phố tiến hành xóa đói giảm nghèo một cách chính xác, nhằm gây dựng cơ sở vững chắc cho chiến dịch thoát nghèo toàn diện của kế hoạch "5 năm lần thứ 13". Cùng với cả nước dành thắng lợi trong công cuộc thoát nghèo không chỉ là trách nhiệm chính trị lớn nhất, công trình dân sinh lớn nhất của Nam Ninh trong thời kỳ "5 năm lần thứ 13", đồng thời cũng là nền móng trọng yếu thúc đẩy việc nâng cấp phúc lợi dân sinh.

  Từ đầu năm tới nay, các khu trực thuộc và huyện của thành phố Nam Ninh kết hợp các nguồn tài nguyên sẵn có và đặc điểm phát triển sản nghiệp để nhanh chóng nắm bắt việc xóa đói giảm nghèo, lấy thôn nghèo làm mục tiêu chủ yếu, điều chỉnh vốn hạng mục, mở rộng hiệu ứng đầu tư vốn, lấy ngành du lịch sinh thái làm chủ đạo, lấy công nghiệp hóa nông nghiệp làm phương hướng, đào tạo bồi dưỡng một cách thiết thực và làm lớn mạnh sản nghiệp có thế trội đặc sắc của những khu vực nghèo. Các việc xóa đói giảm nghèo đa dạng đang trở thành lực lượng chủ đạo trong việc phát triển kinh tế các vùng nghèo và là nguồn chính trong việc tăng thu nhập của những người nghèo.

 

  Du khách du ngoạn ở khu thắng cảnh Hoành Long thị trấn Linh Lợi quận Thanh Tú


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.