中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Khí hậu Nam Ninh
2006-10-08
 
Khí hậu Nam Ninh
2008-10-20
 
Nam Ninh nằm ở vị trí phía giáp Nam Bắc, thuộc khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, nắng mưa thuận hoà, hiếm khi có tuyết, khí hậu ôn hoà, mùa hè dài mùa đông ngắn, nhiệt độ bình quân năm là 21.6 độ C. Mùa đông lúc lạnh nhất là tháng 1, nhiệt độ khoảng 12.8 độ C, mùa hè nóng nhất là tháng 7,8, nhiệt độ bình quân là 28.2 độ C. Lượng mưa bình quân năm là 1304.2 mm, độ ẩm bình quân là 79%, khí hậu chủ yếu là nóng ẩm. Có thể nói thông thường mùa hè ẩm ướt, mùa đông hanh khô, mùa khô ẩm rõ ràng. Mùa hè dài hơn mùa đông, thời gian nóng tương đối dài. Mùa xuân thu khí hậu ôn hoà, mùa mưa chủ yếu tập trung vào mùa hè.
Với điều kiện khí hậu ưu việt, khiến cho cây cối Nam Ninh bốn mùa xanh tốt, hoa nở như bông, sản vật phong phú. Cho nên, có câu nói “Cỏ mùa đông không cỗi, hoa không chỉ có mùa xuân mới nở”.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.