中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Thành phố Nam Ninh tổ chức Tọa đàm chào xuân Đảng, chính phủ và quân đội chào xuân
2018-02-11
 

Gần đây, thành phố Nam Ninh đã mở Tọa đàm Đảng, chính phủ và quân đội chào xuân năm 2018, cùng đàm đạo tình nghĩa quân dân, cùng thương thảo kế hoạch phát triển.

Bí thư Thành ủy, Ủy ban thường vụ Đảng ủy Khu tự trị Vương Tiểu Đông đại diện cho bốn ban (Đảng ủy, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Chính quyền, Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị) và hơn 7,5 triệu người dân các dân tộc của toàn thành phố, gửi lời hỏi thăm chân thành và lời chúc tết đầu năm đến các chỉ chiến viên quân giải phóng, quan binh cảnh sát vũ trang, dân quân dự bị đóng tại Nam Ninh, và toàn thể thân nhân các liệt sĩ, thương binh, phục viên chuyển nghề, quân nhân giải ngũ, cán bộ nghỉ hưu rời quân đội. Ông nói, năm vừa qua, toàn thành phố trên dưới đoàn kết một lòng, tích cực chủ động, liên kết hữu cơ phương hướng phát triển, trọng điểm công tác và nỗ lực chủ quan lại với nhau, lên kế hoạch trước và thực thi sách lược một cách chính xác, giao sát trách nhiệm, nắm bắt cơ hội thực tiễn và hiện thực hóa, các chỉ tiêu kinh tế chính đã hoàn thành vượt mức mục tiêu của toàn năm, tốt hơn so với dự kiến, và tốt hơn so với toàn khu vực và toàn quốc. Những thành tích này là kết quả có được nhờ vào sự quan tâm mật thiết của Trung ương Đảng mà trọng tâm là đồng chí Tập Cận Bình, và là kết quả của sự lãnh đạo kiên cường của Đảng ủy Khu tự trị, là kết quả của sự đồng tâm hiệp lực trên dưới và phấn đấu cật lực của toàn thành phố, và cũng không thể tách rời sự giúp đỡ và ủng hộ to lớn của bộ đội đóng tại Nam Ninh. Sau đó, Thành ủy, chính quyền thành phố đã biếu tiền hỏi thăm cho đại biểu bộ đội đóng tại Nam Ninh.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.