中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Nhân viên nghiên cứu khoa học nông nghiệp học tập tinh thần Đại hội XIX, nâng cao trình độ khoa học giúp tăng thu nhập cho nông dân
2017-11-24
 

Báo cáo Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu ra, vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân là vấn đề căn bản liên quan với quốc kế dân sinh, phải luôn lấy giải quyết vấn đề “ba nông” là trọng điểm trong công tác toàn Đảng. Kèn xung phong phát triển nông nghiệp hiện đại đã vang lên, sau khi nghe được báo cáo Đại hội XIX, nhân viên nghiên cứu khoa học nông nghiệp thành phố Nam Ninh phấn chấn bội phần, biểu thị sẽ nghiên cứu kỹ thuật tiên tiến hơn, thúc đẩy nông dân tiếp tục tăng thu nhập.

Ngày 23 tháng 10, phóng viên nhìn thấy nhân viên nghiên cứu khoa học đang làm việc miệt mài khi đến Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây. “Sự phát triển của nước ta mấy năm này rất nhanh, sự thay đổi rất lớn, đặc biệt là sức ủng hộ cho việc tuyên truyền nghiên cứu khoa học nông nghiệp không ngừng tăng lên.” Nhân viên nghiên cứu ở Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây Bạch Tiên Tiến cho biết.

Ông Bạch Tiên Tiến là học giả ưu tú “Tám Quý” đầu tiên Quảng Tây, cũng là người giành được Giải tiên tiến sáng tạo toàn quốc năm 2017. Từ năm 2005 đến nay, ông ấy đã dẫn đoàn nghiên cứu không ngừng làm mẫu, tuyên truyền, thực hiện “kỹ thuật bồi dưỡng quả nho thu 2 lần mỗi năm” cho nông dân, kéo dài kỳ thu hoạch quả nho, đã tăng thu nhập của nông dân, thúc đẩy sự phát triển ngành quả nho của Quảng Tây.

Đề cập về “kỹ thuật bồi dưỡng quả nho thu 2 lần mỗi năm”, ông Bạch Tiên Tiến đã nói: “trước khi kỹ thuật này được phát minh, nhập giống nho Quảng Tây chỉ là ‘thu 1 lần mỗi năm’ ở các thành phố và huyện phía bắc.” Để phá vỡ mô thức trồng nho bình thường này, nhân viên nghiên cứu khoa học ở Viện Khoa học Nông nghiệp mạnh dạn sáng tạo, sau khi thu hoạch một lần quả nho, qua 1 tháng thời kỳ khôi phục, cắt sửa lá rụng, thúc mầm, kích thích nó đâm chồi trong năm đó, ra quả vụ thứ 2, lần đầu tiên thành công thực hiện kỳ tích thu hoạch quả nho 2 lần trong một năm, giành được 9 quyền sở hữu trí tuệ.

“Báo cáo Đại hội XIX đã vang lên kèn bước tiến Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, làm cho người ta phấn chấn bội phần.” ông Bạch Tiên Tiến cho biết, sau này phải đi sâu học tập tinh thần Đại hội XIX, làm chuyên gia hiểu biết nông nghiệp, yêu nông thôn và yêu nông dân, phải tăng tốc nâng cao trình độ khoa học tự mình, gây ra giống cây nông nghiệp mới nhiều hơn và tốt hơn cho nông dân, nghiên cứu kỹ thuật tiên tiến hơn, tiếp tục tăng sức chuyển đổi thành quả khoa học kỹ thuật, làm cho việc trồng trọt khoa học “bắt rễ, nẩy mầm, nở hoa, kết quả” trong lòng nông dân, tiếp tục thúc đẩy gia tăng thu nhập của nông dân.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.